Verruiming gebruik van claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’

Verruiming gebruik van claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’

Verruiming gebruik van claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’

Momenteel geldt dat de claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ als technische claims zijn toegestaan. Daarmee vallen ze buiten de scope van de claimsverordening. De NVWA is van mening dat deze claims iets zeggen over de werking van een product. Daarom is destijds aan de technische claim de voorwaarde verbonden, dat gebruik hiervan alleen mogelijk is voor ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims. Op dit moment is hier discussie over. Wij leggen uit waarom.
 
De discussie
De discussie gaat over de interpretatie van de voorwaarde van gebruik van de claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’. De voorwaarde voor gebruik hiervan willen wij in lijn brengen met andere afspraken die zijn gemaakt. Zo mogen andere claims die een werking suggereren, zoals ‘krachtig’ en ‘forte’, behalve voor ingrediënten met geautoriseerde claims ook voor ‘on hold’ claims worden gebezigd. De claim zegt meer iets over de hoeveelheid beschikbaar ingrediënt dan direct over de sterkte van het effect. Daarom vinden de codepartijen dat een vergelijking te maken is met de mogelijkheden die we geven voor de term ‘hooggedoseerd’ en kunnen de termen ook in relatie tot een (on hold) gezondheidsclaim worden gebruikt. Zie sunshinevoorbeeld 10 in het richtsnoerdocument (link).
 
Destijds is aan het gebruik van de technische claim de voorwaarde verbonden dat deze claims alleen mogelijk zijn voor ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims. Dat wringt echter met het idee van technische claims, die juist buiten de scope van de claimsverordening vallen.
 
Voorstel
Voor een bestendigere lijn wordt daarom voorgesteld om:
  1. Te schrappen uit de lijst met technische claims:
Alleen i.c.m. een goedgekeurde gezondheidsclaim
  • beter opneembaar 
  • grotere biobeschikbaarheid
Vergelijkende claims zijn alleen mogelijk voor ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims.
 
 
  1. Toe te voegen aan de sunshinevoorbeelden in analogie met sunshinevoorbeeld 10:
De termen  ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ zeggen iets over de kwaliteit van een ingrediënt en de hoeveelheid die beschikbaar komt. Ze zijn relevant indien er gezondheidseffect aan het ingrediënt kan worden toegewezen. Daarom zijn ze toegestaan voor ingrediënten, die een goedgekeurde of on-hold claim kunnen voeren. 
 
Praktische gevolgen
Door deze wijzigingen kunnen de termen ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ naast het huidige gebruik bij ingrediënten (die een geautoriseerde gezondheidsclaim hebben), ook worden gebruikt bij ingrediënten die een on-hold claim hebben.