Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

LIJST MET AFKORTINGEN
 
 
 
Keuringsraad
 
 
KOAG Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen
KAG Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten
AB Algemeen Bestuur
DB Dagelijks Bestuur
CvD Commissie van Deskundigen
   
CGR Stichting Code Geneesmiddelenreclame
   
Codes  
CPG Code Publieksreclame Geneesmiddelen
CAG: Code Aanprijzing Gezondheidsproducten
CPMH Code Publieksreclame Medische (zelfzorg)Hulpmiddelen
NRC Nederlandse Reclame Code
   
Codepartijen:
 
 
Neprofarm Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten
NPN Natuur Producten Nederland
CBD Centraal Bureau Drogisterijbedrijven
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
VEA Vereniging Erkende Adverteerders
NUV Nederlands Uitgevers Verbond
   
Overheid:
 
 
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
   
Stakeholders:
 
 
SRC Stichting Reclame Code
FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
   
Overig:
 
 
OTC Over The Counter
EFSA European Food and Safety Authority
CBG College Beoordeling Geneesmiddelen 
 
 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims