Wat zijn claims?

Soorten claims op het etiket

De EFSA (Europese voedsel- en warenautoriteit) is de organisatie die adviseert over de wetenschappelijke onderbouwing waarop een claim gebaseerd is. De Europese Commissie beslist vervolgens of een gezondheidsclaim goedgekeurd wordt.

Voedingsclaim

Een claim die stelt dat een voedingsmiddel bepaalde heilzame eigenschappen heeft die toe te schrijven zijn aan de samenstelling óf dat een voedingsmiddel een bepaalde goede samenstelling heeft.

Gezondheidsclaim

Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. Er zijn verschillende gezondheidsclaims:
  • Claim inzake ziekterisicobeperking
Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat het consumeren van een levensmiddel het risico op het ontstaan van een ziekte beperkt. Kinderclaims. Dit zijn claims die gericht zijn op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.
  • Generieke gezondheidsclaims

Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Dit zijn algemene claims zoals ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding vitamine C ondersteunt de afweer van je lichaam. Alleen generieke claims die in de claimsdatabase staan of hiermee volledig in lijn zijn, mogen worden gebruikt.
  • Medische claims
Beweringen en/of uitingen over het voorkomen, behandelen en genezen van ziekten en toespelingen daaropDeze claimszijn niet toegestaan voor levensmiddelen en daarom ook niet voor gezondheidsproducten (wel voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen).
 

Beautyclaims

Een beauty-claim betreft een bewering waarmee een positief effect op het uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims. Als claims voor inwendige gezondheidsproducten helemaal tot het uiterlijk beperkt blijven, kan er sprake zijn van een beauty-claim. Er moet sprake zijn van invloed op een lichaamsfunctie (een gunstig fysiologisch effect) om een claim als gezondheidsclaim te kunnen aanmerken. Beauty-claims vallen niet onder de Claimsverordening.

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims