Wat zijn claims?

Soorten claims op het etiket

Een claim is een bewering over de eigenschap van een product. Claims gaan vaak over effecten op gezondheid. Er zijn diverse soorten claims.

Medische claim

Een medische claim is een bewering over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte. Zulke claims zijn alleen toegestaan voor geneesmiddelen en medische zelfzorg hulpmiddelen. 


Gezondheidsclaim

Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een gezondheidsproduct (zoals een voedingssupplement) en de gezondheid. Voor voedingssupplementen zijn er verschillende gezondheidsclaims:
  • Generieke gezondheidsclaims
Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Dit zijn algemene claims zoals ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding vitamine C ondersteunt de afweer van je lichaam. Alleen generieke claims die in de claimsdatabase staan of hiermee volledig in lijn zijn, mogen worden gebruikt.
  • Claim inzake ziekterisicobeperking
Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat het consumeren van een levensmiddel het risico op het ontstaan van een ziekte beperkt. Kinderclaims. Dit zijn claims die gericht zijn op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.
  • Beautyclaim
Een beauty-claim betreft een bewering waarmee een positief effect op het uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims. Als claims voor inwendige gezondheidsproducten helemaal tot het uiterlijk beperkt blijven, kan er sprake zijn van een beauty-claim. Er moet sprake zijn van invloed op een lichaamsfunctie (een gunstig fysiologisch effect) om een claim als gezondheidsclaim te kunnen aanmerken. Beauty-claims vallen niet onder de Claimsverordening.


Cosmetische claim

Een cosmetische claim is een claim met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk te reinigen, parfumeren, het uiterlijk te wijzigen en of uitwendige lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren. 

Voedingsclaim

Een claim die stelt dat een voedingsmiddel bepaalde heilzame eigenschappen heeft die toe te schrijven zijn aan de samenstelling óf dat een voedingsmiddel een bepaalde goede samenstelling heeft.
 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims