Aan het woord: Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad

Aan het woord: Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad

Aan het woord: Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad

Janine Galjaard is onze directeur. In dit interview lees je meer over de Keuringsraad, samenwerkingen, de verwachtingen én de uitdagingen in de komende periode. 

Hoe lang ben je nu directeur van de Keuringsraad?
‘Ik werk sinds maart 2011 bij de Keuringsraad. Destijds bestond het team uit vier personen, naast mij drie codespecialisten. Inmiddels zijn we met z’n negenen, waarvan zes specialisten gezondheidsreclame, een procesmanager voor de CGR en een financieel procesmanager. Daarnaast hebben we een flexibele schil met specialisten, die als het nodig is bij kunnen springen.’  

Is er veel veranderd in de afgelopen jaren?
‘Poeh, er is ontzettend veel veranderd de laatste jaren. Naast de uitbreiding van het team zijn we een paar jaar geleden verhuisd en delen we onze kantoorruimte met de Stichting Reclame Code. Ook zijn we een enorme professionaliseringsslag aan het maken, doordat we nu volledig digitaal werken. En we hebben een veel betere nieuwe website, waarmee we onze klanten informeren.’

Waar ben je trots op?
‘Ik ben ontzettend trots op mijn medewerkers en de hoeveelheid werk die zij elke dag verzetten. Het is geen makkelijke baan. Ze moeten vaak aangeven dat iets op een andere manier moet. Daarbij is de druk ontzettend hoog, want onze klanten willen graag snel een beoordeling. Soms moeten we beoordelen vanuit een breder perspectief en dat kost tijd. Het blijft een uitdaging om dit goed te communiceren. Het positieve is dat ons werk heel veelzijdig en uitdagend is, want geen dag is hetzelfde en geen klant is hetzelfde.’ 
 
Waar focust de Keuringsraad zich op in 2020?
 ‘In 2020 gaan we verder met het uitbouwen van ons klantbeoordelingssysteem om zo de consistentie in de beoordelingen nog beter te kunnen waarborgen. Daarnaast gaan we focussen op onze externe communicatie. Dit doen we door middel van onze nieuwsbrieven, klantcontacten, workshops en we organiseren een bijeenkomst voor onze klanten. Wij hebben als Keuringsraad echt een toegevoegde waarde. Dat horen we van verschillende partijen en dat willen we graag laten zien.’
 
Werken jullie samen met de overheid?
‘We werken nauw samen met de overheid. Met de IGJ en de NVWA. We hebben regulier overleg en in sommige gevallen ook contact over casuïstiek. De overheid erkent het nut en de noodzaak van zelfregulering. Nergens in Europa vind je afspraken zoals hier in Nederland, waarbij de overheid het toelatingsnummer van de Keuringsraad erkent en in die gevallen niet handhavend optreedt. Adverteerders en bedrijven worden door de inspecteurs naar ons doorverwezen als ze zoeken naar advies vooraf.’ 

En met andere partijen?
‘Er is nauw overleg met de ‘Codepartijen’. Dat zijn de brancheverenigingen achter de Keuringsraad. Zij houden de vinger aan de pols als het erom gaat of wij ons nog aan onze taak houden. Daarnaast staan ze ons bij met advies en het signaleren van onderwerpen die aandacht behoeven.’

 Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
 ‘Ik denk dat de zelfregulering, en meer specifiek de Keuringsraad, de instantie wordt op het gebied van preventief toezicht en advies over gezondheidsclaims in de breedste zin van het woord. De zuigelingenvoeding heeft hun Gedragscode bij ons ondergebracht en wij krijgen ook steeds meer vragen vanuit de diervoederbranche om claims te beoordelen. Adverteerders willen zich aan de wet houden en hebben behoefte aan advies en goedkeuring vooraf, zodat ze achteraf geen boetes oplopen. Kortom; de Keuringsraad wordt steeds meer gezien als het centrale aanspreekpunt met betrekking tot medische en gezondheidsclaims.
 
Wat zijn de uitdagingen de komende periode?
‘De uitdaging blijft om onder druk goede beoordelingen te geven en onze klanten te helpen om zo scherp en duidelijk mogelijk binnen de grenzen te communiceren.’

Wat is je persoonlijke uitdaging hierbinnen?
‘Mijn uitdaging is om ons team te helpen om zich te blijven ontwikkelen.’