De beoordeling van claims voor diervoer

De beoordeling van claims voor diervoer

De beoordeling van claims voor diervoer

Voor dieren zijn ook verschillende supplementen te koop en hiervoor geldt de Marktverordening Diervoeder. Uiteraard mogen voor diervoer ook claims worden gemaakt om de positieve eigenschappen ervan te benadrukken. De systematiek van claims is vergelijkbaar met de systematiek van claims op levensmiddelen en voedingssupplementen. Zo zijn medische claims niet toegestaan en mogen gezondheidsclaims alleen worden gemaakt indien deze wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. De verantwoordelijke toezichthouder is de NVWA.
 
Indicatieve Lijst Gezondheidsclaims
Om te bepalen of een claim op diervoer medisch is, gebruikt de NVWA de Indicatieve Lijst Gezondheidsclaims, sinds 15 maart 2021 de Historische Indicatieve Lijst Gezondheidsclaims. Hoewel de lijst niet voor diervoer is ontwikkeld, meent de NVWA toch dat deze voldoende handvatten biedt om ook op deze categorie toepasbaar te zijn. Dat is één van de redenen waarom de Keuringsraad de Historische Indicatieve Lijst Gezondheidsclaims handhaaft en op verzoek van de NVWA nog een aantal medische claims heeft toegevoegd voor meer duidelijkheid.
 
Beoordeling claims diervoer
De Keuringsraad beoordeelt dus ook af en toe aanvragen om teksten voor diervoer. Bij het beoordelen van gezondheidsclaims mag gebruik worden gemaakt van de generieke gezondheidsclaims, zoals die zijn toegelaten voor levensmiddelen. Dit is omdat aan deze claims gedegen wetenschappelijke studies ten grondslag liggen en zij algemeen aanvaard worden geacht. Dus wanneer een claim voor een bestanddeel in een levensmiddel is goedgekeurd, wordt aangenomen dat deze claim ook op hetzelfde bestanddeel in diervoer mag worden gevoerd. Zo wordt dus ook voor diervoer gebruik gemaakt van onze Database Gezondheidsclaims om te toetsen of een claim wel of niet mag worden gemaakt. Ons advies is de claim te koppelen aan het specifieke nutriënt.
 
On-hold claims
Voor de claims op diervoer kan geen gebruik worden gemaakt van de systematiek die is afgesproken binnen de zelfregulering voor on-hold claims. Claims voor bestanddelen die on-hold staan of niet zijn aangevraagd, zijn alleen toegestaan als ze kunnen worden onderbouwd door wetenschappelijke studies uit het eigen dossier. De Keuringsraad beoordeelt deze onderbouwing niet. Als fabrikant ben je hier zelf voor verantwoordelijk. 
 Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Een beautyclaim is een positieve bewering over het uiterlijk, waarmee een uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims in relatie tot voedingssupplementen. Tijd voor duidelijkheid!

Lees verder
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →