Definitieve Indicatieve Lijst voor ‘on hold’ gezondheidsclaims voor botanicals

Definitieve Indicatieve Lijst voor ‘on hold’ gezondheidsclaims voor botanicals

Definitieve Indicatieve Lijst voor ‘on hold’ gezondheidsclaims voor botanicals

Over kruidensupplementen, ofwel botanicals, heeft de EFSA nog geen advies uitgebracht. Daardoor heeft de Europese Commissie nog geen uitspraak gedaan. De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan nog 'on hold'. Omdat de Indicatieve Lijst met toegestane voorbeeldclaims in het verleden ruimte bood voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare officieel toegestane claims, heeft de Keuringsraad deze samen met de codepartijen aangepast aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsbieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld. Hiermee voorkomen we dat de ‘on hold’ claims aan banden worden gelegd en zorgen we ervoor dat het ‘level-playing-field’ met de toegestane gezondheidsclaims voor andere ingrediënten wordt hersteld.
 
Invoeringsdatum Indicatieve lijst
Deze versie van de Indicatieve Lijst voor ‘on hold’ gezondheidsclaims voor botanicals is per heden definitief. Volgens de overeengekomen planning geldt deze Indicatieve Lijst vanaf 1 juli 2021 voor alle nieuwe en bestaande reclame-uitingen, inclusief online, met ‘on hold’ botanical-claims. Alle eerder verleende goedkeuringen met ‘on hold’ gezondheidsclaims komen dan te vervallen. Voor verpakkingsteksten is de invoeringsdatum 1 januari 2022. Reeds in de handel gebrachte verpakkingen mogen na die datum worden uitverkocht, zolang ze houdbaar zijn.

Productnamen
Omdat voor de productnaam op de verpakking 1 januari 2022 als invoeringsdatum geldt, geldt die invoeringsdatum ook voor het gebruik van de productnaam in andere uitingen. Afgezien van de productnaam, moeten de reclame-uitingen dan verder per 1 juli 2021 wel gewoon voldoen.
Bij gebruik van packshots in een reclame-uiting, geldt voor de claims die zichtbaar op de verpakking staan, maar nog niet voldoen, dat ze dan zo nodig moeten worden geretoucheerd (m.u.v. claims in de productnaam).

Opmerkingen verwerkt
In deze versie van de Indicatieve Lijst zijn nog een aantal opmerkingen verwerkt en enkele kleine verduidelijkingen toegevoegd. In de inleiding lichten wij de algemene principes toe. 
 
Beoordeling ongewijzigde producten 
Eerder meldden wij dat bestaande uitingen met ‘on hold’ claims, waarvoor in principe niets verandert, ter controle aan ons moeten worden voorgelegd en dan een nieuw toelatingsnummer krijgen. Dit besluit hebben wij herzien: alleen aangepaste producten dienen te worden voorgelegd, de ongewijzigde niet. Bedrijven hoeven ook geen overzicht van ongewijzigde producten te sturen.
 
Beoordeling gewijzigde producten
De Keuringsraad behandelt een beoordelingsaanvraag voor een gewijzigd product als een ‘wijziging toelating’, zolang het gaat om een wijziging op claims die letterlijk op de Indicatieve Lijst staan en dus geen inhoudelijke beoordeling vergen. In dat geval zijn er ook geen beoordelingskosten verschuldigd. Uiteraard is het wel toegestaan om varianten te bedenken. In dat geval moet er wel een inhoudelijke beoordeling plaatsvinden, waarvoor de kosten in rekening worden gebracht. 
 
Indicatief blijft indicatief
De lijsten blijven indicatief. Ze geven de grens aan tussen wat wel en niet is toegestaan. Als u reclame-uitingen en verpakkingsteksten laat keuren, hoeft u niet alleen de voorbeeldbewoordingen te gebruiken. U mag ook variaties daarop ter beoordeling aan ons voorleggen. 
 
Medische claims
Medische claims zijn niet toegestaan. Om medische claims te herkennen is de oorspronkelijke Indicatieve Lijst gehandhaafd (historische Indicatieve lijst). Daarin wordt voor vele toepassingsgebieden door concrete voorbeelden de grens tussen medische en gezondheidsclaims afgebakend. 
 
Aparte indicatieve lijst voor uitwendige producten
De Claimsverordening is niet van toepassing op de uitwendige gezondheidsproducten. De bewoordingen hoeven daarvoor dus ook niet te worden aangepast. Daarom komt er een aparte Indicatieve Lijst met claims voor de uitwendige gezondheidsproducten. Daarop staan alle claims die relevant kunnen zijn voor uitwendige gezondheidsproducten. Goed om te weten: inhoudelijk verandert er aan de Indicatieve Lijst voor uitwendige producten niets ten opzichte van de oude Indicatieve Lijst.
 
Alvast voorleggen
U kunt nu alvast noodzakelijke wijzigingen in uw bestaande reclame-uitingen ter toetsing aan de Keuringsraad voorleggen. Voor reclame-uitingen die tijdens de overgangsperiode worden gepubliceerd, mag u op vrijwillige basis al de nieuwe Indicatieve Lijst toepassen.
 
Download hier de definitieve indicatieve lijst voor on hold claims