Monitoring: actie van de Keuringsraad

Monitoring: actie van de Keuringsraad

Monitoring: actie van de Keuringsraad

In de afgelopen drie maanden kwamen er 41 meldingen binnen bij de Keuringsraad. De meeste meldingen gingen over websites en over medische of ontoelaatbare claims voor voedingssupplementen. Zoals gebruikelijk lichten wij er een paar uit.
 
  1. Verpakkingen met medische claims en ontoelaatbare gezondheidsclaims voor probiotica
Eén melding betrof een probiotica lijn met ontoelaatbare medische claims en gezondheidsclaims. Deze melding viel op, omdat het toch wel bekend is dat voor probiotica geen enkele gezondheidsclaim is toegelaten. In Nederland is afgesproken dat de term ‘probiotica’ als categorieaanduiding mag worden gebruikt.
 
Actie Keuringsraad
De Keuringsraad heeft daags na ontvangst van de melding contact opgenomen met de distributeur van de betreffende probiotica lijn. Deze is gewezen op de ontoelaatbare claims.
 
Resultaat
De distributeur heeft direct een recall gedaan op de producten en de fabrikant gevraagd de verpakkingsteksten aan ons voor te leggen. De verpakkingsteksten worden momenteel beoordeeld. De meeste aanpassingen zijn doorgevoerd.  
 
  1. Een supplement met een te hoge dosering vitamine A
De Keuringsraad ontvangt soms meldingen over te hoge doseringen van een bepaald nutriënt in een voedingssupplement. Dit zijn echter warenwettelijke eisen, die buiten de competentie van de Keuringsraad vallen. Deze meldingen worden doorverwezen naar de NVWA.
 
  1. Blogs op diverse websites met gezondheidsproducten
De Keuringsraad ontving meerdere meldingen over blogs, die op websites staan waarop gezondheidsproducten worden verkocht.
 
Actie Keuringsraad
De Keuringsraad schrijft de betreffende adverteerder aan en wijst erop dat ook blogs op websites, waarop producten worden verkocht en waarvan de bloginhoud direct of indirect betrekking heeft op die producten, aan de reclameregels moeten voldoen. De meeste adverteerders leggen blogs dan ook ter goedkeuring voor om geen risico te lopen.
 
Resultaat
De blog wordt aangepast en/of de blogs worden ter beoordeling bij de Keuringsraad voorgelegd. 
 
Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Vanwege de toenemende mate van automatisering door Google en andere zoekmachines, al dan niet gevoerd door AI, was de Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren toe aan een update. De nodige aanpassingen zijn in samenspraak met de branchevereniging en de NVWA tot stand gekomen.

Lees verder
De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

Kruidvat is er als eerste drogisterij met een online webshop in geslaagd een toelatingsnummer voor haar website te krijgen van de Keuringsraad. En dat mag gevierd worden, want beide partijen hebben daar de afgelopen twee jaar veel werk voor verricht met een veelbelovend resultaat als gevolg. 

Lees verder
Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Eén van de taken van de Keuringsraad is het mogelijk maken van een level playing field. Partijen die zelf actief meedoen aan de zelfregulering en hun uitingen voorleggen aan de Keuringsraad, hebben de mogelijkheid een monitoringsverzoek in te dienen. Dat wil zeggen dat zij ons (anoniem) attent kunnen maken op uitingen van concullega’s die niet aan de normen van de zelfregulering voldoen. En of dat wat oplevert? Jazeker! Het overgrote merendeel van de aangeschreven partijen past haar uitingen aan. Wanneer wij er onverhoopt niet met hen uitkomen, kunnen we de melding doorzetten naar de Reclame Code Commissie of een handhavende instantie.  

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →