Monitoring: actie van de Keuringsraad

Monitoring: actie van de Keuringsraad

Monitoring: actie van de Keuringsraad

In de afgelopen drie maanden kwamen er 41 meldingen binnen bij de Keuringsraad. De meeste meldingen gingen over websites en over medische of ontoelaatbare claims voor voedingssupplementen. Zoals gebruikelijk lichten wij er een paar uit.
 
  1. Verpakkingen met medische claims en ontoelaatbare gezondheidsclaims voor probiotica
Eén melding betrof een probiotica lijn met ontoelaatbare medische claims en gezondheidsclaims. Deze melding viel op, omdat het toch wel bekend is dat voor probiotica geen enkele gezondheidsclaim is toegelaten. In Nederland is afgesproken dat de term ‘probiotica’ als categorieaanduiding mag worden gebruikt.
 
Actie Keuringsraad
De Keuringsraad heeft daags na ontvangst van de melding contact opgenomen met de distributeur van de betreffende probiotica lijn. Deze is gewezen op de ontoelaatbare claims.
 
Resultaat
De distributeur heeft direct een recall gedaan op de producten en de fabrikant gevraagd de verpakkingsteksten aan ons voor te leggen. De verpakkingsteksten worden momenteel beoordeeld. De meeste aanpassingen zijn doorgevoerd.  
 
  1. Een supplement met een te hoge dosering vitamine A
De Keuringsraad ontvangt soms meldingen over te hoge doseringen van een bepaald nutriënt in een voedingssupplement. Dit zijn echter warenwettelijke eisen, die buiten de competentie van de Keuringsraad vallen. Deze meldingen worden doorverwezen naar de NVWA.
 
  1. Blogs op diverse websites met gezondheidsproducten
De Keuringsraad ontving meerdere meldingen over blogs, die op websites staan waarop gezondheidsproducten worden verkocht.
 
Actie Keuringsraad
De Keuringsraad schrijft de betreffende adverteerder aan en wijst erop dat ook blogs op websites, waarop producten worden verkocht en waarvan de bloginhoud direct of indirect betrekking heeft op die producten, aan de reclameregels moeten voldoen. De meeste adverteerders leggen blogs dan ook ter goedkeuring voor om geen risico te lopen.
 
Resultaat
De blog wordt aangepast en/of de blogs worden ter beoordeling bij de Keuringsraad voorgelegd. 
 
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
 ‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

De indicatieve lijst voor uitwendige gezondheidsproducten geeft weer welke claims wel en niet toegestaan zijn voor gezondheidsproducten die uitwendig gebruikt worden. Deze lijst wordt soms aangevuld.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →