Op maat gemaakt traject tot toelating voor grote websites of online webshops

Op maat gemaakt traject tot toelating voor grote websites of online webshops

Op maat gemaakt traject tot toelating voor grote websites of online webshops

De Keuringsraad startte onlangs voor grote websites en webshops een project, waarin het traject naar een toelating er iets anders uitziet dan tot nu toe.


Achtergrond

De afgelopen jaren groeide de omvang van online webwinkels met een groot assortiment zelfzorgproducten. Een deel van deze producten valt binnen de werkingssfeer van de normen in de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), de Code voor de Publieksreclame Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CPMH) en de Code voor de Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Door corona zijn we bewuster bezig met onze gezondheid en stijgt de verkoop van gezondheidsgerelateerde producten. Ook groeit de media-aandacht voor de gezondheidsclaims voor deze zelfzorgproducten. Consumenten stellen kritische vragen, onze klanten willen verantwoorde reclame maken en overheidsinstanties houden toezicht hierop. Hierdoor wil een toenemend aantal bedrijven met websites en/of webshops de content voor gezondheidsgerelateerde producten preventief laten toetsen. Zo zijn zij er zeker van dat de gebruikte gezondheidsclaims voldoen aan de wet- en regelgeving. 


Het project

Voor de Keuringsraad betekent dit een toename in de omvang van aanvragen en meer werk. En dus is het noodzakelijk om nog efficiĆ«nter te werken. Daarom startten wij onlangs met een nieuw project voor het beoordelen van grote websites en webshops. Onze klanten willen meer regie hebben over het maken van verantwoorde reclame, een grotere betrokkenheid in het beoordelingstraject en de doorlooptijd en kosten op lange termijn beperkt houden. Ook willen onze klanten weten hoe zij kenbaar kunnen maken dat er hard wordt gewerkt aan het behalen van een toelating voor de website en/of webshop. Met dit project proberen wij aan al deze behoeften invulling te geven.


Screeningsfase

We introduceerden een screeningsfase met voorbereidende handelingen, die tijdens het beoordelingstraject en op de lange termijn tijdwinst opleveren. Met een screening checklist brengen we de stand van zaken rondom de opbouw, inhoud en processen van de website/webshop in kaart. De structuur van de website is belangrijk en we kijken naar de kennis van de betrokken medewerkers. Zij kunnen hun kennis vergroten door een workshop te volgen. Dit levert voor en tijdens het beoordelingstraject tijdwinst op en bij het opstellen en beoordelen van toekomstige uitingen. Voor een sneller beoordelingstraject leggen wij duidelijke afspraken vast in procedures en zijn er vaste aanspreekpunten in de processen. 


Toelating

Alle afspraken tussen de Keuringsraad en de klant worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Als aan het einde van het screeningstraject blijkt dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, dan geven wij een voorlopige toelating af voor de duur van het daaropvolgend beoordelingsproces gekoppeld aan een tijdspad. Zodra de hele website is gekeurd, zetten wij het voorlopige toelatingsnummer om in een definitieve toelating. Inmiddels is een pilot gestart met een aantal klanten.