Twee opvallende uitspraken van de Reclame Code Commissie

Twee opvallende uitspraken van de Reclame Code Commissie

Twee opvallende uitspraken van de Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes:
 
Uitspraak RCC inzake klacht Keuringsraad tegen Resveratrol (11 augustus 2020)
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen enerzijds ontoelaatbare gezondheidsclaims voor het product Resveratrol van een adverteerder en anderzijds medische claims in de reviews. Beiden op de website van adverteerder.
 
Wat houdt de klacht in?
Op de website werd voor het voedingssupplement geclaimd dat het een antioxidatieve werking had. Daarnaast werd het product in de reviews gepresenteerd als preventief werkend tegen griep, verkoudheid en zelfs corona.  
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?
De adverteerder heeft de claim voor antioxidatieve werking onderbouwd met een studie. Voor de reviews geeft zij aan dat de website wordt gescreend, maar dat deze claims niet zijn opgevallen. Daarnaast is de adverteerder van mening dat het irrationeel is een voedingssupplement als geneesmiddel te beschouwen op basis van echte consumentenfeedback over het product. De adverteerder verwijst verder naar de European Parliament Briefing uit oktober 2015 over het belang van reviews, het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en informatie zoals gedefinieerd in de Charter of Fundamental Rights of the European Union. De adverteerder wil niet censureren vanwege het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie. Het vermelden van een review is een gebruikelijke functie bij webshops. 
 
Wat is de uitspraak?
De Reclame Code Commissie stelt dat de in de klacht genoemde gezondheidsclaims voor het product in strijd zijn met artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Dat de adverteerder verwijst naar een studie die het beweerde antioxidatieve effect aantoont, doet niet ter zake. Het feit dat de bestreden claims niet op een lijst staan met de door de Europese Commissie goedgekeurde claims of op een lijst met claims die nog aanhangig (‘on hold’) zijn, laat geen ruimte voor het gebruik van deze claims.
Verder geeft de Reclame Code Commissie aan dat de bestreden reviews niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van de totale reclame-uiting. Zij zijn direct onder de aanbieding van het product geplaatst met het doel de consument te bewegen om het product te kopen. Door hun positieve inhoud en strekking dragen de reviews bij aan de aanprijzing van het product. De consument zal deze meningen bij zijn aankoopbeslissing (kunnen) betrekken en ervan uitgaan dat deze een op echte ervaringen gebaseerd beeld geven van de producteigenschappen en de te verwachten resultaten van het gebruik van het product. De reviews op de website blijven niet beperkt tot het enkel uiten van tevredenheid over het product, maar benoemen of suggereren in sommige gevallen ook het resultaat van het product bij ziekte en gebreken. De genoemde klantreviews wekken immers telkens de indruk dat het product effectief is bij (het voorkomen van) een ziekte of gebrek. Hierdoor wordt het product als een geneesmiddel gepositioneerd. Het feit dat de adverteerder niet zelf het genezende of preventieve effect claimt maar klanten dit doen, maakt dit oordeel niet anders. In dit geval heeft de adverteerder het toegelaten dat op haar website het product als geneesmiddel wordt aangeprezen.Voor de aangeprezen Resveratrol is geen handelsvergunning verleend. De uitingen op de website zijn dan ook niet in overeenstemming met de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet. Lees de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie. 
 
Noot Keuringsraad
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven, maken consumentenreviews onderdeel uit van de productreclame. Deze reviews dienen dus ook aan de wet- en regelgeving te voldoen. De Reclame Code Commissie bevestigt onze klacht. 
 
Uitspraak RCC inzake klacht over tv commercial voor wondzalf (22 juli 2020)
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen een adverteerder, die zich volgens de klager richt op kinderen en zich schuldig maakt aan ongewenste stereotypering van man-/vrouwrollen. 
 
Wat houdt de klacht in?
In de commercial is een familie te zien in een tuin met achtereenvolgens beelden van kleine ongelukjes; een kind met een schaafwond, waarop de vrouw de wondzalf op de knie van het kind smeert. In de voice-over wordt gezegd ‘Mama heeft altijd wondzalf in huis’. De klager is van mening dat de uiting zich richt op kinderen en dat kinderen door de beelden een verkeerde boodschap krijgen over wie er thuis verantwoordelijk is voor de inhoud van de EHBO-trommel. 
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan? 
De uiting is goedgekeurd door de Keuringsraad. De adverteerder is verder van mening dat het gebruik van een stereotype niet discriminerend is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat moeders (nog steeds) de belangrijkste doelgroep zijn in de aanschaf van producten voor wondverzorging. 
 
Wat is de uitspraak?
Bij de toetsing van een reclame-uiting aan criteria als de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie beoordeelt of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat. In de bestreden uiting wordt gebruik gemaakt van enige, in reclame niet ongebruikelijke overdrijving: het komt niet snel voor dat het gehele gezin achtereenvolgens kleine ongelukjes heeft en daarbij ter behandeling van de wondjes de bewuste zalf wordt gebruikt. In dit kader wordt de vrouw in beeld gebracht bij de behandeling van de schaafwond van het kind, in de verzorgende rol als ouder van het kind. Er kan niet worden gezegd dat bij het tonen van de vrouw sprake is van een negatieve bijbedoeling of strekking over (de positie van) de vrouw. Hetzelfde geldt voor de zin “Mama heeft altijd wondzalf in huis”, waartegen klager in het bijzonder bezwaar maakt. In de hiervoor omschreven context van de bestreden reclame-uiting dient deze zin toelaatbaar te worden geacht. De Commissie wijst de klacht af. Lees de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie 
 
Noot Keuringsraad
Uit deze uitspraak blijkt dat de Reclame Code Commissie terughoudend is als het gaat om criteria met een subjectief karakter.  
 

 
 
 Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Een beautyclaim is een positieve bewering over het uiterlijk, waarmee een uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims in relatie tot voedingssupplementen. Tijd voor duidelijkheid!

Lees verder
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →