Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie /het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes:
 

Uitspraak CvB inzake twee Tv-commercials en de samenhang daartussen (2 april 2019)

Waar gaat het om?

De klacht is gericht tegen twee Tv-commercials die opeenvolgend zijn uitgezonden. De eerste commercial is een algemene uiting voor een aandoening, zonder dat daar een product wordt gepromoot. In de tweede commercial wordt een specifiek product gepromoot.

Wat houdt de klacht in?

De klacht houdt in dat in de uitingen op zeer gewiekste wijze door een zegwijze “de r in de maand” aan elkaar worden gekoppeld waardoor onbewezen claims worden gemaakt voor het product. 

Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?

Verweerder geeft aan dat er geen samenhang is tussen de uitingen, zodat deze afzonderlijk van elkaar beoordeeld moeten worden.

Wat is de uitspraak?

Het College van Beroep bevestigt de uitspraak van de Reclame Code Commissie en stelt dat de stelling van verweerder niet houdbaar is. Naast het feit dat de uitingen onmiddellijk na elkaar zijn uitgezonden, geldt dat beide als overeenstemmend element hebben dat daarin aan het begin eenzelfde gezegde wordt gebruikt. Daardoor zijn de uitingen begripsmatig en auditief sterk met elkaar verbonden. Het feit dat in de eerste uiting over een ziekte wordt gesproken en in de tweede uiting over een concreet product draagt bij aan de begripsmatige associatie tussen beide uitingen. Lees deze volledige uitspraak van het College van beroep.


Noot Keuringsraad

Het in een bepaalde context plaatsen of onlosmakelijk aan een andere uiting koppelen van een - op zichzelf juiste en toegestane - uiting voor een specifiek product, kan gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid. In dit geval werden door de koppeling claims aan het product gekoppeld die niet waren toegestaan. Het is dus zaak om altijd op te letten wat de context is van een toegelaten uiting. 

 

Verkorte uitspraak medisch hulpmiddel (18 april 2019)

Waar gaat het om?

De klacht betreft een TV-commercial voor een medisch hulpmiddel Klasse II, waarbij de claim wordt gebezigd dat een ziekte (“griep’) wordt voorkomen in combinatie met de claim ‘klinisch bewezen effectief’.

Wat houdt de klacht in?

De klager stelt dat het gebruik van het medisch hulpmiddel de ziekte niet kan voorkomen.

Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?

Verweerder geeft een uitgebreide onderbouwing van de oetsing van medische hulpmiddelen (inclusief claims) door de ‘notified body. De geclaimde (en door de notified body toetste) werking is ‘beschermt doeltreffend tegen ziekte’. Inhoudelijk is dit hetzelfde als ‘voorkomt ziekte’ aldus verweerder.

Wat is de uitspraak?

De voorzitter geeft aan dat de claim “voorkomt ziekte (…) Klinisch bewezen effectief” verschillende betekenissen kan hebben. Specifiek in relatie tot een ziekte zal ‘voorkomen’ door de gemiddelde consument waarschijnlijk zo worden begrepen dat men niet ziek wordt. De TVC kan dan zo worden opgevat dat het medisch hulpmiddel volledig beschermt tegen de ziekte. Dit is misleidend en komt niet overeen met de studies waaruit zou blijken dat het product de kans op de ziekte vermindert.  Lees deze volledige uitspraak van het College van beroep.

Noot Keuringsraad

De Keuringraad heeft deze uiting toegelaten. Dit product betreft een medisch hulpmiddel Klasse II. In dat geval toetst de Keuringsraad de aannemelijkheid van de geclaimde werking niet, omdat dit al is gedaan door de aangewezen instantie (notified body) die het product en de verpakking heeft gecertificeerd. In de gebruiksaanwijzing staat dat het product doeltreffend beschermt tegen een ziekte. Uit deze uitspraak volgt dat dit niet hetzelfde is als het voorkomen van een ziekte. De adverteerder heeft aangegeven de uitingen aan te passen. 

Copyright: © alle rechten voorbehouden door Keuringsraad, KOAG/KAG