Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft in de afgelopen periode weer verschillende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes. We delen twee opvallende uitspraken.
 
Voorzittersbeslissing RCC inzake TV commercial Nurofen
 
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen een TV commercial voor het geneesmiddel Nurofen, waarin wordt gezegd: “Als bewegen plots pijn doet dat je wel kan vloeken”.
 
Wat houdt de klacht in?
De klager is van mening dat men nooit mag vloeken, maar andere bewoordingen moet gebruiken, zoals rododendron. 
 
Wat is de beslissing?
In de TV commercial wordt niet gevloekt, maar enkel gezegd dat men de aangeprezen pijnstiller kan gebruiken indien men zoveel pijn heeft dat men wel “kan” vloeken. De voorzitter oordeelt dat de reclame-uiting daarmee de grens van het toelaatbare niet te buiten gaat en wijst de klacht af. Lees meer. 

Voorzittersbeslissing RCC inzake TV commercial Advil 
Waar gaat het om?
Het betreft een TV commercial voor Advil met als boodschap dat Advil een snelle en effectieve pijnverlichting geeft. Hierbij zijn diverse scènes van sportende mensen te zien.
 
Wat houdt de klacht in?
Men ziet iemand op bed met koorts die vervolgens gaat sporten. Het lijkt een gevaarlijk advies om te zeggen dat men bij koorts een pijnstiller kan nemen om te gaan sporten.
 
Wat is de beslissing?
In de TV commercial worden enkele scènes uitgebeeld, waarin men baat kan hebben van een pijnstiller. Van de TV commercial gaat, anders dan de klaagster meent, niet het advies uit dat men bij koorts een pijnstiller moet nemen om te gaan sporten. De voorzitter wijst de klacht daarom af. Lees meer.