Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes:
 
Uitspraak RCC inzake klacht Keuringsraad tegen uiting voor melatonine (8 oktober 2020)
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen ontoelaatbare gezondheids- en medische claims voor voedingssupplementen met melatonine in de webshop van deze adverteerder.
 
Wat houdt de klacht in?
Op de webshop werd geclaimd dat een melatoninesupplement kan bijdragen aan het sneller in slaap vallen en kan helpen bij een jetlag. De producten echter die op de betreffende pagina werden aangeboden, voldeden niet aan de dosering voor het maken van de claim. Onder aan de pagina werd geadviseerd om bij aanhoudende slaapproblemen altijd contact op te nemen met een arts. De Keuringsraad was van mening dat ‘aanhoudende slaapproblemen’ een ontoelaatbare medische claim is.
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?
De adverteerder erkent dat er fouten zijn gemaakt bij supplementen, die minder melatonine bevatten dan vereist is voor de vermelde gezondheidsclaims. De betreffende pagina’s zullen worden aangepast. Adverteerder betwist dat de zin ‘bij (aanhoudende) slaapproblemen adviseren wij altijd contact op te nemen met een arts’ suggereert dat melatonine werkt bij slaapproblemen. Uit die zin blijkt juist dat het supplement niet de medische werking heeft, die de consument mogelijk zoekt. Er is dan ook geen sprake van dat de indruk wordt gewekt, dat de supplementen een medische werking hebben. 
 
Wat is de uitspraak?
De voorzitter van de Reclame Code Commissie stelt dat de adverteerder erkent, dat niet is voldaan aan de vereiste dosering voor het gebruik van gezondheidsclaims voor melatonine. Het vermelden van de gezondheidsclaim is dan ook in strijd met artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) nr. 1924/2006. De voorzitter stelt vervolgens dat de mededeling om bij aanhoudende slaapproblemen contact op te nemen met een arts niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een algemeen informatief kader over de stof melatonine. De gemiddelde consument zal de tekst in deze context niet zien als een afzonderlijke claim, dat de aangeprezen producten geneeskrachtige werking hebben. Eerder ligt het tegendeel voor de hand. Dit gedeelte van de klacht wordt daarom afgewezen. 
 
Bezwaar tegen uitspraak
De Keuringsraad is tegen het laatste gedeelte van de uitspraak in bezwaar gegaan. De algemene tekst over melatonine staat direct onder een productpagina, waar diverse melatoninesupplementen worden aangeboden. Daardoor wordt de tekst onderdeel van de aanprijzing. Adverteerder is het hier niet mee eens, maar zal de tekst alsnog als volgt aanpassen: ‘Melatonine helpt u sneller in slaap te vallen en verlicht jetlagsymptomen. Heeft u echter (aanhoudende) slaapproblemen, dan adviseren wij altijd contact op te nemen met een arts’. 
De Reclame Code Commissie stelt dat zij het eens is met de Keuringsraad dat de tekst onderdeel uitmaakt van de aanprijzing. De Reclame Code Commissie is echter van mening dat de bewuste tekst niet suggereert, dat melatonine zou werken bij ‘aanhoudende’ slaapproblemen. Volgens de Commissie zal de gemiddelde consument dit zo opvatten: zowel bij aanhoudende als bij niet aanhoudende slaapproblemen wordt geadviseerd contact op te nemen met een arts. Er wordt niet gesuggereerd dat melatonine zou werken bij ‘aanhoudende’ slaapproblemen. De klacht wordt dus deels afgewezen. Lees de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie: 
titel van uitspraak - Stichting Reclame Code
 
Noot Keuringsraad
Veel melatoninesupplementen voldoen niet (meer) aan de vereiste dosering voor het maken van gezondheidsclaims. Let dus op dat je ook geen gezondheidsclaim in een algemeen stukje op een pagina waar deze supplementen worden aangeboden, plaatst.
Wat betreft de disclaimer is de Reclame Code Commissie helder: dit wordt niet gezien als een gezondheidsclaim. De Keuringsraad is tevreden met de aangepaste variant van de adverteerder. Dat maakt dit nog duidelijker.  
 
Uitspraak RCC inzake klacht reclamefolder van www.anticoronapack.nl (27 oktober 2020)
 
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen een reclamefolder. De klaagster is van mening dat hierin misleidende claims staan over de effecten van voedingssupplementen tegen het oplopen van het coronavirus. 
 
Wat houdt de klacht in?
In de folder wordt een pakket met voedingssupplementen met de naam ‘Anti corona pack’ aangeboden. Daarbij wordt gesuggereerd dat het innemen van deze voedingssupplementen, beschermt tegen het oplopen van het coronavirus.
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan? 
Er is geen verweer gevoerd.
 
Wat is de uitspraak?
Door de aanduiding “ANTI CORONA PACK” worden in de bestreden reclame aan levensmiddelen eigenschappen toegeschreven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte en/of worden toespelingen gemaakt op dergelijke eigenschappen. Gelet hierop is deze reclame-uiting in strijd met de wet. De reclame is dus ontoelaatbaar. Lees de volledige uitspraak van de voorzitter van de Reclame Code Commissie titel van uitspraak - Stichting Reclame Code
 
Noot Keuringsraad
Deze adverteerder gaat wel erg ver. De Keuringsraad is hierover ook gebeld door het programma ‘Opgelicht’. Zie ons eerdere item hierover: De Keuringsraad is specialist op het gebied van gezondheidsreclame. - Keuringsraad
De website is inmiddels uit de lucht.