Uniforme disclaimer voor retailfolders

Uniforme disclaimer voor retailfolders

Uniforme disclaimer voor retailfolders

Bij de beoordeling van retailfolders zien wij vaak dat bij het vermelden van de verplichte disclaimers verwarring ontstaat. Een aantal verschillende disclaimers wordt namelijk regelmatig door elkaar gebruikt.

Uniforme disclaimer
De Keuringsraad heeft een uniforme disclaimer geformuleerd die voor gezondheidsproducten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kan worden gebruikt:
“Lees voor het kopen de verpakking”
 
Deze disclaimer komt uitsluitend in plaats van:
 “Lees voor gebruik de bijsluiter, “Lees voor het kopen de informatie op de verpakking”, “Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking” en “Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing”.
 
Overige verplichte vermeldingen
De vermelding van de overige verplichte vermeldingen (zoals “werkzame stof”, “medisch hulpmiddel”, “homeopathisch geneesmiddel”) blijft ongewijzigd.
 
Let op:
De uniforme disclaimer geldt uitsluitend voor kleine vermeldingen in folders die door de retailers worden opgesteld. Voor uitingen die door fabrikanten worden opgesteld geldt deze uniforme disclaimer niet.