Mededelingen over artikel 6 CAG/CPMH en onze tarieven

Mededelingen over artikel 6 CAG/CPMH en onze tarieven

Mededelingen over artikel 6 CAG/CPMH en onze tarieven

In 2022 wordt artikel 6 CAG/CPMH aangepast. Onze tarieven blijven komend jaar gelijk met uitzondering van de CE-check. 

Aanpassing Artikel 6 CAG/CPMH 

In 2022 vindt een aanpassing van artikel 6 CAG/CPMH plaats. De huidige tekst ‘6. Reclame mag niet in strijd zijn met de informatie op de verpakking, etiket  en in de bijgesloten gebruiksaanwijzing.’ wordt aangevuld met ‘De verpakking, etiket en gebruiksaanwijzing dienen eerst te zijn voorzien van toelatingsnummer, alvorens reclame met gezondheids- en/of voedingsclaims voor het product kan worden toegelaten.’
 
Deze aanpassing is nodig, omdat wij geen reclame-uitingen kunnen beoordelen als wij niet eerst de verpakkingsteksten zelf hebben beoordeeld. Voor het maken van claims is het namelijk van belang om te weten wat er in een product zit, in welke dosering en welke claims daarop worden gemaakt. Om adverteerders de gelegenheid te geven hun verpakkingen te laten beoordelen, treedt dit artikel per 1 april 2022 in werking. 

Aanpassing tarieven

De tarieven worden per 2022 niet verhoogd of ge├»ndexeerd. Uitzondering hierop is het tarief voor een CE-Check. Aanpassing van dit tarief is noodzakelijk vanwege de nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2022 is het tarief voor de CE-Check € 1.075,- exclusief BTW en exclusief eventuele korting.