Zijn reviews van consumenten reclame? 

Zijn reviews van consumenten reclame? 

Zijn reviews van consumenten reclame? 

‘Kunnen reviews van consumenten worden gezien als reclame? Het is tenslotte hun eigen mening?’ Deze vraag krijgen wij regelmatig. Het lijkt heel logisch dat een mening geen reclame is. Toch zeggen de uitspraken over reviews iets anders. 
 
Uitspraak in Denemarken
Een eerste uitspraak van een rechter die zich boog over de vraag of een boodschap van een onafhankelijke derde aan te merken is als reclame, betrof een item van een Deense journalist. Op zijn website verklaarde hij dat het product Hyben Total rozenbottelpoeder bevatte, dat bij verschillende vormen van jicht of artrose pijnstillend zou werken. De journalist werd strafrechtelijke vervolgd in Denemarken, omdat zijn mening werd gezien als reclame in strijd met de Deense geneesmiddelenwet. De Europese rechter gaf aan dat verspreiding van informatie over een geneesmiddel door een derde, met name over de therapeutische of profylactische werking ervan, kan worden aangemerkt als reclame. Dit is zelfs zo als deze derde op eigen initiatief handelt en feitelijk en rechtens volledig onafhankelijk is van de fabrikant of de verkoper van dat geneesmiddel. Kortom: een uiting van een onafhankelijke derde kan wel degelijk als reclame worden gezien. 
 
Hoe zit het dan met reviews? 
Online reviews en reacties van consumenten bij specifieke producten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aankoopbesluit van een consument. Deze reviews worden dan gebruikt als (onderdeel van) reclame en daarom moeten de regels worden nageleefd. Daarnaast geldt dat online reviews geloofwaardig, betrouwbaar en transparant moeten zijn. Hierover heeft de Reclame Code Commissie zich uitgelaten.
 
Vrijheid van meningsuiting
Terugkomend op de vraag: kunnen reviews worden gezien als reclame? Of is het vrijheid van meningsuiting? Gezien de uitspraken kunnen we concluderen dat reviews meestal reclame zijn. Maar of het dan ook misleidende reclame is? Dat zal per review moeten worden bekeken. 
 
 
Bronnen:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62007CJ0421%3ANL%3AHTML
https://www.reclamecode.nl/news/rol-reclame-code-commissie-bij-vaststellen-transparantie-en-betrouwbaarheid-online-reviews/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/drogisterij/gezondheid-2011-00908/64834/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/reviews/persoonlijke-verzorging-en-uiterlijk-2019-00758/262373/