De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen

De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen

De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen is onderdeel van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en een uitwerking van de relevante voorschriften uit de Geneesmiddelenwet en de Nederlandse Reclame Code.
 

Samenwerking met de overheid

Deze code is in nauw overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd opgesteld. Het toezicht op de Geneesmiddelenwet is deels overgedragen aan zelfregulering.

Bekijk hier de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen.

De gedragscodes vormen de leidraad en zijn de basis voor alle beoordelingen en adviezen die we bij de Keuringsraad geven.

Janine Galjaard, directeur Keuringsraad

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten