Moet ik exact de goedgekeurde bewoording gebruiken?
Nee, de bewoordingen van de toegelaten voedings- en gezondheidsclaims hoef je niet letterlijk te volgen. Synoniemen, die voor de consument dezelfde betekenis hebben, mogen ook. Zie ook de claimsdatabase voor alternatieve bewoordingen. 
Wat is de indicatieve lijst?
Naast de claimsdatabase voor voedingssupplementen waarvoor claims zijn goedgekeurd (geautoriseerd), bestaat een indicatieve lijst. Er zijn 3 indicatievie lijsten:
1. er is een indicatieve lijst on hold claims die is bedoeld kruidensupplementen.
2. er is een indicatieve lijst voor uitwendig te gebruiken gezondheidsproducten 
3. Tot slot kennen we de 'historische' indicatieve lijst. Deze lijst geeft voorbeeldbewoordingen van toegestane gezondheidsclaims en niet toegestane medische claims binnen verschillende toepassingsgebieden.
Beoordeelt de Keuringsraad het hele etiket van gezondheidsproducten en medische (zelfzorg)hulpmiddelen?
Nee, we beoordelen alleen reclame-uitingen op het etiket. Als een reclame-uiting is goedgekeurd zegt dit niet dat het product is goedgekeurd. We doen geen uitspraken over de samenstelling van een product en ook niet over het totale etiket. Het gaat alleen om de reclame-uiting, oftewel de claims die worden gevoerd.
Doet de Keuringsraad ook uitspraken?
Ja, de Codecommissie KOAG/KAG doet ook uitspraken. De klachtenprocedure is ondergebracht bij de Stichting CGR, waarvan de Keuringsraad het secretariaat voert. De Stichting CGR kent een onafhankelijke Codecommissie en de Commissie van Beroep. De Codecommissie is samengesteld uit onafhankelijke voorzitters en leden die zijn aangewezen door bij de Keuringsraad aangesloten organisaties. De onafhankelijke voorzitters zijn allen jurist (veelal rechter). De Commissie van Beroep bestaat uitsluitend uit juristen, werkzaam bij de rechterlijke macht. Kamer I behandelt klachten voor de Stichting CGR, kamer II behandelt klachten voor de Keuringsraad KOAG/KAG.
Heb ik een vast contactpersoon bij de Keuringsraad?
Nee, ons team van specialisten werkt gezamenlijk aan dossiers. Bij grote klanten wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste contactpersonen. Benieuwd wie er bij de Keuringsraad werken? Maak kennis met ons team.
Hebben uitingen die zijn samengesteld uit eerder goedgekeurde uitingen nog een eigen toelatingsnummer nodig?
Ja, omdat er altijd gekeken moet worden in een samengestelde tekst of de context nog steeds klopt. Door teksten te combineren of in te korten, kan de context veranderen. Daarom moet de Keuringsraad deze altijd opnieuw beoordelen.
Hoe lang duurt een beoordeling?
We gaan graag aan de slag met jouw reclame-uiting. Normaal gesproken reageren we binnen 5 werkdagen. Natuurlijk begrijpen we dat er soms haast bij is. Het is ook mogelijk om een spoedaanvraag in te dienen. We beoordelen de aanvraag dan binnen 2 werkdagen en ook een eventuele vervolgbeoordeling ontvang je binnen 2 werkdagen. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag op het tarief.
Hoe lang is een KOAGKAG toelatingsnummer geldig?
In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn onbeperkt geldig tenzij er dingen aangepast worden in de wet of door de producent zelf waardoor de Keuringsraad de uiting opnieuw moet beoordelen.
Let op: Voor de lancering van een geheel vernieuwde website is wel een nieuwe aanvraag nodig.
Hoe weet ik wat ik mag claimen op een verpakking?
Dit hangt af van het soort product. Bij geneesmiddelen worden de claims door het College Beoordeling Geneesmiddelen bepaald. Voor medische zelfzorghulpmiddelen staan de claims op de verpakking. Voor voedingssupplementen hangt het van de ingrediënten af. Zit er bijvoorbeeld vitamine C in een product dan mag je o.a. claimen dat vitamine C mede zorgt voor een goede weerstand. Zo zijn er talloze claims goedgekeurd voor verschillende nutriënten. In onze claims database kun je ze allemaal vinden. Let op: de claimsdatabase is niet van toepassing voor kruidensupplementen en uitwendige gezondheidsproducten. Lees meer over het beoordelen van kruidensupplementen en het beoordelen van uitwendige gezondheidsproducten.
Hoe worden illustraties, grafische afbeeldingen en symbolen beoordeeld?
Ook alle gebruikte illustraties, grafische afbeeldingen en symbolen waarmee gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd wordt dat het voedingssupplement bepaalde heilzame eigenschappen heeft, dienen te voldoen aan de claimsverordening en in samenhang met gebruikte teksten te worden beoordeeld.
Hoe zit het met de ‘on hold’ claims?
De gezondheidsclaims die door de Europese Commissie ‘on hold’ zijn gezet zijn niet geautoriseerd. Deze claims mogen nog worden gebruikt. Ze moeten wel voldoen aan de algemene vereisten die in de Claimsverordening zijn vastgelegd en voldoen aan de Indicatieve lijst on hold claims. De gebruiker moet zelf kunnen aantonen dat de gebruikte claims aannemelijk zijn of vermelden dat ze voorlopig zijn toegelaten. Lees meer over het beoordelen van kruidensupplementen.
Hoe zit het met de kruidenpreparaten of botanicals?
Voor voedingssupplementen met claims op basis van kruiden, de zogenaamde botanicals, welke claims nog ‘on hold staan’, mag onder voorwaarden de Indicatieve lijst on hold claims nog gebruikt worden voor het maken van gezondheidsclaims. Lees hier onze uitleg over het gebruik van on hold claims voor botanicals.
Ik wil een aanvraag indienen, kan dat?
Ja, dat kan! 
Heb je de Keuringsraad al eerder ingeschakeld? Dan kun je direct inloggen op ons klantportaal.Ben je een nieuwe klant? Dan vragen we eerst je in te schrijven. Daarna ontvang je een inlogcode om in te loggen op ons klantportaal.
Kan de Keuringsraad ook boetes opleggen?
Nee, de Keuringsraad is een uitvoerende instantie op basis van zelfregulering en handhaaft niet. Daardoor kunnen we geen boetes opleggen. Wel kan de Keuringsraad partijen aanspreken als reclame-uitingen niet voldoen. Indien de aangeschreven partij niet wil meewerken, kan het dossier overgedragen worden aan de NVWA of IGJ. Die kunnen eventueel wel boetes opleggen. De normboete voor overtreding van de reclameregels in de Geneesmiddelenwet is € 150.000,-.
Kan ik een afspraak met de Keuringsraad maken?
Ja, dat kan. Als je ons van tevoren belt en aangeeft waarover je een gesprek wilt aangaan, kijken wij wanneer we een afspraak kunnen inplannen.
Kan ik ook advies aan de Keuringsraad vragen?
Ja zeker, het is altijd mogelijk advies te vragen aan de Keuringsraad. Dit kan een op zichzelf staande, korte vraag zijn, die we per e-mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Bij meer complexe adviesvragen is de reguliere beoordelingsprocedure van toepassing.
 
Als je een compleet nieuwe campagne start, kan het verstandig zijn eerst rond de tafel te gaan zitten met de Keuringsraad. Dit kan eventueel teleurstelling voorkomen en uiteraard geld en tijd besparen. Indien je per mail een grove opzet van een nieuwe campagne stuurt en deze wilt laten toetsen, hanteren we daar een speciaal adviestarief voor. Zie hiervoor tarieven.
 
Krijg ik een certificaat als de reclame-uiting goedgekeurd is?
Ja, je ontvangt een toelatingsnummer, ook wel KOAG/KAG nummer genoemd. Met het toelatingsnummer kun je andere partijen laten weten dat de Keuringsraad getoetst heeft aan de Codes en dat die uiting voldoet aan de gestelde eisen.
Ook veel retailers en media zullen bij een advertentie aanvraag verzoeken om het KOAG/KAG toelatingsnummer.

Met de overheid, NVWA en IGJ hebben we werkafspraken gemaakt, die inhouden dat indien een toelatingsnummer is verleend, het toezicht op deze toegelaten uitingen plaatsvindt via de Keuringsraad.
 
Kunnen cosmetica gezondheidsproducten zijn?
Ja, dat kan. Dat hangt af van de claims die worden gebruikt. Als de belangrijkste claim betrekking heeft op de gezondheid dan wordt een cosmetcum (ook) gezien als een gezondheidsproduct.
Voorbeeld: zalf met een geclaimd gezondheidseffect (bij luieruitslag, voor soepele spieren)

Let op: cosmetica vallen niet onder de Claimsverordening!
Moet ik het KOAGKAG toelatingsnummer vermelden?
Ja, het toelatingsnummer dient vermeld te worden op alle uitingen, met uitzondering van etiketten (het mag wel op voedingssupplementen), gebruiksaanwijzingen, TV- en radiocommercials.
Vallen voedingsvoorlichting en voedingsadviezen onder de claimsverordening?
Ja en nee. Dit is afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. Als het bijvoorbeeld in de commerciële communicatie is opgenomen, dan wel. Wordt het gebruikt in niet-commerciële communicatie, dan niet. Bedrijven mogen refereren aan nationale campagnes, maar wanneer op het product daarmee een relatie met gezondheid wordt gemaakt, dan wordt dit gezien als een gezondheidsclaim en wordt het ook als zodanig beoordeeld.
Wat doet de Keuringsraad?
Wij beoordelen gezondheidsreclame en houden hier toezicht op. Het gaat specifiek over reclame-uitingen voor geneesmiddelen, medische zelfzorghulpmiddelen en gezondheidsproducten.
Moet ik lid worden van de Keuringsraad?
Nee, je hoeft niet lid te worden van de Keuringsraad om ons in te schakelen. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties gelden wel aangepaste tarieven.
Kan ik het melden als een bedrijf zich niet aan de codes houdt?
Ja, dat kan. De Keuringsraad kan in actie komen wanneer een publieksuiting in strijd is met één van de codes. Bedrijven kunnen een melding doen, waarna de Keuringsraad monitoring opstart. Dit kan via dit formulier.
Wat houdt zelfregulering in?
Industrie, media en adverteerders nemen hun verantwoordelijkheid en hebben zelf op basis van de bestaande wetgeving regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.
Wat is de Claimsverordening?
De Claimsverordening is een Europese verordening (EG nr. 1924/2006) waarin staat aan welke voorwaarden gezondheids- en voedingsclaims voor levensmiddelen (producten die geconsumeerd worden) moeten voldoen. Voedingssupplementen vallen hier ook onder en de Keuringsraad toetst publieksuitingen voor deze producten aan zowel de Claimsverordening als aan de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG).
Wat is de KOAG KAG?

De Stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) zijn opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. De Keuringsraad houdt namens de Stichtingen KOAG en KAG toezicht op publieksreclame. Keuringsraad KOAG/KAG heet sinds 2013 Keuringsraad Kennis en Advies gezondheidsreclame of kortweg de Keuringsraad.

Wat zijn gezondheidsclaims?
Gezondheidsclaim: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. Er zijn 3 soorten gezondheidsclaims:
 
  • Claims inzake ziekterisicobeperking: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat het eten van een levensmiddelen het risico het ontstaan van een ziekte beperkt.
  • Kinderclaims. Dit zijn claims die gericht zijn op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. 
  • Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Dit zijn algemene claims zoals ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding’, ‘vitamine C ondersteunt de afweer van je lichaam’ Alleen gezondheidsclaims die in de claims database staan of claims die hier synoniem aan zijn, mogen worden gebruikt.
Wat zijn medische claims?
Beweringen en/of uitingen die aan producten of stoffen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkómen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte of toespelingen daarop. Medische claims zijn niet toegestaan voor gezondheidsproducten. Zie hier de Historische Indicatieve lijst voor het onderscheid voor medische en niet medische claims. 
Wat is EFSA?
EFSA (European Food Safety Authority) is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. EFSA is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. EFSA beoordeelt ingediende claims en bijbehorend onderzoek of deze wetenschappelijk bewezen kunnen worden. EFSA brengt advies uit aan de Europese Commissie.
Wat moet er bij een aanvraag worden meegestuurd?
De belangrijkste taak van de Keuringsraad is het beoordelen van reclame-uitingen. Dat betekent dat je een uiting aan ons voorlegt en dat het beoordelingsproces start. Lees hier verder hoe dit precies gaat en wat we nodig hebben.
Wat wordt er bedoeld met de Codes en de Leidraad?
Wat wordt er bedoeld met verplichte vermeldingen?
In reclame-uitingen voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gelden de verplichte vermeldingen conform artikel 16 van repectievelijk de CPG en de CPMH.
 
In reclame-uitingen voor gezondheidsproducten kunnen ook verplichte vermeldingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld als er gebruiksvoorwaarden (conditions of use) voor de claim gelden.
 
In sommige gevallen (bijv. in Google ads) mogen de verplichte vermeldingen worden ingekort.
Wat zijn de tarieven voor verlengingen?
De tarieven voor de verlengingen zijn hetzelfde als de tarieven van de oorspronkelijke uiting.
Welke gezondheidsclaims mag ik gebruiken voor voedingssupplemten?
Alle door de Europese Commissie goedgekeurde claims zijn toegestaan. De toegelaten (en afgewezen) gezondheidsclaims zijn (en worden) opgenomen in het EU Register voor claims (zie http://ec.europa.eu/nuhclaims/). In de Claimsdatabase staan toegestane alternatieve bewoordingen voor de toegelaten gezondheidsclaims. Alle overige voedings- en gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij de uiteindelijke beslissing voor het toestaan of afwijzen van de claim opgeschort is. Dit geldt voor claims op de zogenoemde ‘on hold lijst’. Lees hier meer over deze on hold lijst.