Het beoordelen van geneesmiddelenreclame

Het beoordelen van geneesmiddelenreclame

De Keuringsraad beoordeelt reclame-uitingen voor zelfzorggeneesmiddelen aan de hand van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Daarbij baseren wij ons op de uitgebreide bijsluitertekst, namelijk de Summary of Product Characteristics (SPC of IB-tekst) zoals die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is geregistreerd. Reclame-uitingen mogen nooit in strijd zijn met deze SPC (zie ook artikel 15 van de code) en je mag de eigenschappen van het geneesmiddel niet overdrijven (artikel 7 van de code).
 

Medische claims

In geneesmiddelenreclame mogen medische claims worden gebruikt, als deze in lijn zijn met de geregistreerde indicatie (de toepassing). In reclame voor geneesmiddelen dienen altijd bepaalde verplichte vermeldingen te worden opgenomen (zie artikel 16 van de CPG).
 

Een goede vorm van zelfregulering geeft bedrijven de houvast en ruimte die past bij verantwoord ondernemen

Saskia Geurts, bestuurslid Keuringsraad

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten