Beoordelen reclame voor voedingssupplementen

Beoordelen van reclame voor voedingssupplementen

De Keuringsraad beoordeelt reclame-uitingen voor voedingssupplementen aan de hand van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG). Voedingssupplementen vallen onder de Warenwet en daarom mogen er geen medische claims voor worden gemaakt. Gezondheidsclaims zijn wel toegestaan, maar voor het gebruik ervan gelden bepaalde regels.  


Claimsverordening (EG 1924/2006)

Sinds 2007 is de Europese Verordening voor Voedings- en Gezondheidsclaims voor levensmiddelen van kracht (EU 1924/2006). Deze verordening wordt ook wel kortweg de claimsverordening genoemd. Het doel van de claimsverordening is simpel: zorgen dat de claims wetenschappelijk bewezen zijn en begrijpelijk voor de consument.

Wat is EFSA?

De EFSA (European Food Safety Authority) is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. EFSA is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat claims beoordeelt die zijn ingediend door fabrikanten. Voorwaarde is dat de claims wetenschappelijk bewezen zijn. EFSA brengt advies uit aan de Europese Commissie. Alle door de Europese Commissie goedgekeurde claims zijn toegestaan. De toegelaten (en afgewezen) gezondheidsclaims zijn (en worden) opgenomen in het EU Register voor claims.

Claims database

De Keuringsraad heeft in samenwerking met verschillende partijen (Neprofarm, NPN, FNLI) een handige database ontwikkeld met voorbeelden van wel en niet toegestane gezondheidsclaims per nutriĆ«nt.

Lees ook

Met de komst van de claimsverordening is het beoordelen van claims veel eenvoudiger en inzichtelijker!

Mieke Lotgerink, specialist gezondheidsreclame

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten