Beoordeling reclame voor botanicals of kruidensupplementen

Beoordeling reclame voor botanicals of kruidensupplementen

Kruidenpreparaten of botanicals zijn gezondheidsproducten. Er is iets bijzonders mee aan de hand: hierover heeft de Europese voedsel- en warenautoreit EFSA nog geen advies uitgebracht, waardoor de Europese Commissie nog geen uitspraak heeft gedaan. De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan daarom nog 'on hold'
 

Wat betekent ‘on-hold’?

Internationaal zijn er veel verschillen tussen kruidenpreparaten. In het ene land worden deze producten als geneesmiddel gezien, in het andere land als gezondheidsproduct. Dat maakt het moeilijk om de claims hierover te beoordelen.

Niet ingediend is niet gebruiken

Claims voor ingrediënten (botanicals, non botanicals) die nooit bij EFSA ter beoordeling zijn ingediend, mogen niet meer worden gebruikt. 

Stappenplan botanicals

De ‘on hold’ claims met een negatieve EFSA beoordeling kunnen voorlopig nog worden gebruikt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De Keuringsraad maakte een stappenplan om te beoordelen of een gezondheidsclaim voor botanicals kan worden gebruikt. 
Bekijk het stappenplan.
 

Indicatieve lijst on hold claims

Wil je claims op een kruidensupplement vermelden? Dat is meestal mogelijk. In de Indicatieve lijst on hold claims vind je voorbeeldclaims die je nog mag gebruiken, mits het nutriënt nog voor het betreffende toepassingsgebied ‘on hold’ staat. Deze claims zijn niet ingediend, maar decennia geleden bedacht door de Codepartijen om gezondheidsclaims van medische claims te onderscheiden. 

Conditions of use

De voorwaarde is dat de claim voldoet aan de zogenaamde conditions of use (gebruiksvoorwaarden) die horen bij de botanical claim. Deze conditions of use zijn te vinden in de  Access-database (halverwege de pagina) te vinden en hebben in de meeste gevallen betrekking op de minimale dagdosering. 

Tip: zorg dat je Access hebt geïnstalleerd. Anders kun je het bestand namelijk niet openen. Alle claims in de Access database hebben een ID-nummer.

Check het ID-nummer

In dit document kun je vinden of jouw claim voor een (non-)botanical nog ‘on hold’ staat. Staat het ID-nummer er niet meer bij dan mag er geen claim voor worden gemaakt. 

Disclaimer of eigen onderbouwing

De Reclame Code Commissie vindt het misleidend wanneer 'on hold' claims zonder voorbehoud worden gemaakt. Daarom moet de adverteerder voortaan een disclaimer over de voorlopige toelating van de claim vermelden of de claim daadwerkelijk zelf kunnen onderbouwen. De Keuringsraad kijkt samen met de Reclame Code Commissie welke criteria gelden als de adverteerder zelf de claim kan onderbouwen en geen disclaimer wil vermelden. 

Goedgekeurde disclaimers
De volgende disclaimers kunnen gebruikt worden: 

  • Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
  • Toelatingsprocedure voor deze gezondheidsclaim loopt nog.
  • Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
  • Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
  • Bewijs voor dit gezondheidseffect wordt nog beoordeeld in Europese toelatingsprocedure.
  • Gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld.

De disclaimer kan gelijk na het gebruik van de volledige gezondheidsclaim worden vermeld. Tip: met een sterretje mag worden aangeven dat de disclaimer alleen van toepassing is op een gedeelte van de claim. 
De disclaimer hoeft overigens niet op de voorkant van de verpakking bij de verkorte claim te worden vermeld. Dit zou de leesbaarheid niet te goede komen en kan leiden tot verwarring. 

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen voor een reclame-uiting met ‘on hold’ claims? Geef dan aan onder welk ID-nummer de claim ‘on hold’ staat, zodat wij dit kunnen verifiëren. Stuur ook de conditions of use mee. Geef ook aan hoe deze zich verhouden tot de hoeveelheid van de stof in het product.

Indien het product niet aan de bij indiening van de claim opgegeven conditions of use voldoet, zal de dagdosering door middel van wetenschappelijke publicaties aannemelijk moeten worden gemaakt. In de uiting moet duidelijk worden aangegeven welk kruid/botanical verantwoordelijk is voor het geclaimde gezondheidseffect, net als dat bij de goedgekeurde claims voor non-botanicals het geval is. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons ons op.

De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan ‘on hold’.

Clarinca van Assen, specialist gezondheidsreclame

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten