Beoordeling reclame voor uitwendige gezondheidsproducten

Uitwendige gezondheidsproducten

De Keuringsraad beoordeelt reclame-uitingen voor uitwendige gezondheidsproducten aan de hand van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG). Uitwendige gezondheidsproducten vallen onder de Warenwet en daarom mogen er geen medische claims voor worden gemaakt. Gezondheidsclaims zijn wel toegestaan, maar voor het gebruik ervan gelden bepaalde regels.
 

Wat zijn uitwendige gezondheidsproducten?

Daarmee bedoelen we gezondheidsproducten die niet worden ingenomen, maar uitwendig worden gebruikt. Denk aan crèmes, gels en zalven. 
 

Indicatieve lijst

Omdat uitwendige gezondheidsproducten geen levensmiddelen zijn, is de Claimsverordening (EG 1924/2006) niet van toepassing. Voor gezondheidsproducten voor uitwendig gebruik, zoals crèmes en zalven is een indicatieve lijst met voorbeeldclaims opgesteld die in de aanprijzing van deze producten mogen worden gebruikt.
 

Claim onderbouwen

Om deze claims te mogen gebruiken moet je de geclaimde eigenschap wel wetenschappelijke onderbouwen. Daarbij moet ook de dosering van de werkzame stof in het product worden onderbouwd.
 

Samen met het team én de adverteerders meedenken over reclame-uitingen, dat is iedere dag weer een nieuwe uitdaging!

Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad.

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten