Drogisten Weekblad

Gezondheidsclaims en medische claims

In tijden van COVID is er meer aandacht voor gezondheid dan ooit. Voor consumenten die aan zelfzorg willen doen zijn drogisterijen belangrijke verkooppunten voor producten met een positief gezondheidseffect. Volgens onderzoeksbureau IQVIA werd er in 2020 voor € 836 miljoen aan zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupple- menten, medische hulpmiddelen en uitwendige gezondheidsproducten verkocht, waarvan 75,9% in drogisterijen. Het is erg oppassen met het gebruik van medische claims (of toespelingen daarop) in relatie tot producten die geen geneesmiddel of medisch hulpmiddel zijn. Janine Galjaard (Keuringsraad) en Bernard Mauritz (Neprofarm) leggen in dit artikel uit hoe het zit.  

Lees verder.

Samen met het team én de adverteerders meedenken over reclame-uitingen, dat is iedere dag weer een nieuwe uitdaging!

Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad.

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten