Het beoordelen van reclame voor medische hulpmiddelen

Het beoordelen van reclame voor medische hulpmiddelen

Net als voor zelfzorggeneesmiddelen is het voor medische zelfzorghulpmiddelen toegestaan om reclame te maken. Uiteraard gelden hiervoor regels. Zo moet reclame voor een medisch hulpmiddel waarheidsgetrouw zijn en mogen de eigenschappen ervan niet worden overdreven. Ook mag een medisch hulpmiddel geen bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid. 
 

Medische claims

Het is toegestaan om medische claims te gebruiken voor de aanprijzing van medische hulpmiddelen. Die claims moeten uiteraard wel aantoonbaar juist zijn.

CE-check

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle medische hulpmiddelen klasse I die onder de Code Publieksreclame Medische Zelfzorg Hulpmiddelen vallen en waarvoor reclame wordt gemaakt, de CE-check ondergaan. De Keuringsraad werkt voor het uitvoeren van deze check samen met enkele experts die een ruime ervaring hebben op het gebied van medische hulpmiddelen. 

Lees meer over de CE-check
 

De Keuringsraad werkt met duidelijke en haalbare normen voor verantwoorde reclame over zelfzorgmiddelen. Normen die breed gedragen worden door het bedrijfsleven.

Marten Hummel, bestuurslid Keuringsraad.

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten