Wat zijn medische hulpmiddelen?

Medische hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel heeft een medische werking, die mechanisch is. Die werking is dus niet farmacologisch, immunologisch of via het metabolisme, zoals bij een geneesmiddel wel het geval is.
 

Soorten medische hulpmiddelen

Er bestaan veel verschillende producten die voldoen aan deze definitie. Een pleister bijvoorbeeld, maar ook een prothese, een scanner of een defibrillator. Er bestaat zelfs software die als medisch hulpmiddel wordt toegepast.
 

Gelijkenis met geneesmiddelen

Sommige medische zelfzorghulpmiddelen vertonen een grote gelijkenis met geneesmiddelen. Denk hierbij aan hoofdluismiddelen, brandwondengels, kalknagelstiften of wrattenmiddelen. Dit is de categorie die onder de CPMH valt en waarop de Keuringsraad toezicht houdt. Je kunt medische hulpmiddelen onderscheiden van geneesmiddelen door het CE-teken (al dan niet met nummer) dat op de verpakking staat vermeld.
 

Medische hulpmiddelen en geneesmiddelen kunnen soms ook op elkaar lijken. We snappen dat dit verwarrend is!

Deirdre Samuels Brusse, specialist gezondheidsreclame

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten