Nieuwe voorwaarden rondom de term ‘hooggedoseerd’

Nieuwe voorwaarden rondom de term ‘hooggedoseerd’

Nieuwe voorwaarden rondom de term ‘hooggedoseerd’

Het adverterend bedrijfsleven (verenigd in de NPN, het CBD en Neprofarm heeft naast het opstellen van de richtlijn online gezondheidsinformatie ook de voorwaarde voor het gebruik van de term verruimd in vergelijking met en krachtig.

Hooggedoseerd
In het Richtsnoer-document (link) wordt door middel van een aantal voorbeelden met een fictief merk (Sunshine) toegelicht hoe bepaalde claims wel of niet gebruikt kunnen worden. In voorbeeld 10 worden ‘forte’, ‘krachtig’ en ‘hooggedoseerd’ behandeld. Voor alle drie geldt dat ze als alternatieven voor ‘rijk aan’ kunnen worden gebruikt en daarom ook aan dezelfde gebruiksvoorwaarde moeten voldoen dat een product minstens 30% ADH (Referentie Inname) per dagdosering bevat. Bij stoffen zonder vastgestelde ADH/RI is de gebruiksvoorwaarde: 30% hoger gedoseerd dan een product binnen het eigen
assortiment of een reeks concurrerende producten. 
 
Nuancering
In voorbeeld 10 is een nuancering aangebracht in de toegestane toepassing van deze alternatieven voor ‘rijk aan’. De claims ‘forte’ en ‘krachtig’ kunnen ook de indruk wekken dat het gezondheidsvoordeel groter is en mogen daarom niet in relatie tot een gezondheidsclaim worden gebruikt. Die beperking gold tot dusver ook voor ‘hooggedoseerd’. Deze term slaat echter duidelijk alleen op de dosering. Voor ‘hooggedoseerd’ hoeft daarom voortaan niet meer die afstand tot een gezondheidsclaim te worden bewaard. 

Bekijk alle sunshine voorbeelden.