Home

Nieuw stappenplan Richtlijn Online Gezondheidsreclame

In oktober 2020 informeerden wij u over de Richtlijn Online Gezondheidsinformatie. Hierover kregen wij behoorlijk wat vragen. Om je te helpen ontwikkelden wij het Stappenplan Richtlijn Online Gezondheidsreclame. Wil je informatie verstrekken over producten of ingrediënten, dan zie je in het stappenplan wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder

Interview met Clarinca van Assen, codespecialist bij CGR

Stichting CGR (Code Geneesmiddelen Reclame) is opgericht in 1998 en heeft als doel om geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden door middel van zelfregulering. Het loket van Stichting CGR is ondergebracht bij de Keuringsraad. Wij spreken met codespecialist Clarinca van Assen. 

Lees verder

Overgangsperiode voor handelsmerken en merknamen bijna afgelopen

 
Op 19 januari 2022 loopt de overgangsperiode voor handelsmerken en merknamen voor voedingssupplementen af. Vanaf dan moeten deze allemaal aan de Claimsverordening voldoen. Wat betekent dit concreet? Lees verder.

Lees verder

Mededelingen over artikel 6 CAG/CPMH en onze tarieven

In 2022 wordt artikel 6 CAG/CPMH aangepast. Onze tarieven blijven komend jaar gelijk met uitzondering van de CE-check. 

Lees verder

Monitoring tot eind november

De Keuringsraad heeft als hoofdtaak het beoordelen van reclame-uitingen, die zijn voorgelegd door haar klanten. Daarnaast is monitoring een van de vaste taken van de Keuringsraad. Monitoring is het proactief toezien op naleving van de regels. Het gaat over reclame-uitingen die niet ter beoordeling zijn voorgelegd aan de Keuringsraad.

Lees verder

Uitspraken Reclame Code Commissie

In deze rubriek bespreken we opvallende uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Lees verder

Meer over geneesmiddelen

Meer over
gezondheidsproducten

Meer over medische
hulpmiddelen

Keuringraad inschakelen

Naar de code en
basisdocumenten

Vraag & Antwoord