Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel heeft een medische werking, die meestal mechanisch is. Er bestaan veel verschillende producten die voldoen aan deze definitie. Sommige medische zelfzorghulpmiddelen vertonen een grote gelijkenis met geneesmiddelen. Dit is de categorie die onder de Code voor Publieksreclame Medische zelfzorghulpmiddelen (CPMH) valt en waarop de Keuringsraad toezicht houdt. Net als voor geneesmiddelen is het voor medische hulpmiddelen toegestaan om medische claims te gebruiken.

Volgens de Wet op de Medische Hulpmiddelen is degene die het product op de markt brengt verantwoordelijk voor de juistheid van de geclaimde werking.

Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad.

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten