Bijdrage aan het programma Keuringsdienst van Waarde

Bijdrage aan het programma Keuringsdienst van Waarde

Bijdrage aan het programma Keuringsdienst van Waarde

Het programma Keuringsdienst van Waarde besteedde enige tijd geleden aandacht aan het immuunsysteem. Er werd vooral ingegaan op de rol van voedingssupplementen en in het bijzonder kruidensupplementen (botanicals). Ook wij zijn hierover geïnterviewd. Helaas is onze bijdrage niet gedeeld. Daarom delen wij deze graag alsnog.
 
Zelfregulering
De basis van de Keuringsraad is zelfregulering. Dit principe hebben wij uitgelegd. Kortgezegd houdt het in dat fabrikanten verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Industrie, media en adverteerders hebben zelf regels opgesteld, waaraan publieksreclame moet voldoen. Wij zien toe op de naleving van die regels. 
 
Zelfregulering past binnen het streven van de overheid om zich terug te trekken. Het geeft aan de ene kant  vrijheid en aan de andere kant verantwoordelijkheid. De wijze waarop dit in Nederland is vormgegeven met een onafhankelijke Keuringsraad en preventief toezicht is heel uniek en iets om trots op te zijn.

Botanicals
Keuringsdienst van Waarde zoomde in op weerstandsclaims onder andere voor kruidenpreparaten. Over claims voor kruiden (botanicals) heeft de Europese Commissie nog geen uitspraak gedaan. De in Europa ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan om die reden nog 'on hold' en mogen gedurende deze ‘on hold’ periode gebruikt worden. Om dit aan de consument duidelijk te maken, hadden we al eerder in de zelfregulering afgesproken dat dit met een disclaimer aangegeven moet worden. In het programma werd gesuggereerd dat er geen enkele onderbouwing is voor deze claims maar dat is dus niet helemaal een juiste weergave van de situatie. De ingediende onderbouwing is nog niet beoordeeld, die staat ‘on hold’. 
 
Deze ‘on hold’ situatie zou een tijdelijke situatie zijn maar inmiddels zijn er al bijna 10 jaar verstreken en is er nog geen uitzicht op duidelijkheid. Daarnaast zijn de bewoordingen van de claims die ‘on hold’ staan, op sommige vlakken ruimer dan de tot nu toe toegestane claims. Daar komen steeds vaker vragen over. 
 
Nut en noodzaak van supplementen
In de uitzending komt het nut en de noodzaak van supplementen niet aan de orde. Ook het feit dat wetenschappelijk bewezen gezondheidsclaims betrouwbare en veilige informatie geven wordt niet gemeld. Als het gaat over weerstand, dan zijn er tien soorten vitamines of mineralen waarover de wetenschappelijk bewezen claim over ondersteuning van een normaal functionerend immuunsysteem mag worden vermeld. Het gaat hierbij om de vitamines A, B6, B11, B12, C en D en de mineralen ijzer, koper, zink en selenium. Het product moet dan wel minimaal een bron zijn van de betreffende voedingsstof en dus 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bevatten. 
 
Aanpassing indicatieve lijst
De Keuringsraad heeft samen met de codepartijen besloten om de indicatieve lijst, met daarin de claims die nu nog gebruikt mogen worden, te beoordelen en aan te passen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de bewoordingen meer gelijk wordt getrokken en het ‘level-playing-field’ met de toegestane gezondheidsclaims voor andere ingrediënten wordt bewaakt. 
 
Lees ook: Nieuwe indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims