Carolien Frenkel van de VNFKD aan het woord

Carolien Frenkel van de VNFKD aan het woord

Carolien Frenkel van de VNFKD aan het woord

De Keuringsraad werkt samen met de VNFKD (Vereniging van Nederlandse fabrikanten van kinder- en dieetvoedingsmiddelen). We spraken met algemeen secretaris, Carolien Frenkel.
 
Hoe lang ben je al werkzaam bij de VNFKD?
Even denken, dat is inmiddels al ruim 5 jaar.
 
Is er veel veranderd in die tijd?
De voornaamste verandering is dat we er meer leden bij hebben gekregen. En dat is natuurlijk heel positief. Onze leden verschillen onderling sterk. Dat zijn producenten van kindervoeding, van medische voeding en van gewichtsbeheersingsproducten. In totaal gaat het om 22 bedrijven, variërend van groot tot klein. Sommige leden produceren alleen eigen merken en ook qua distributie zijn er verschillen. Een aantal leden verkoopt ook  via internet. Ook hebben we leden die alleen ingrediënten produceren. Een gemêleerd gezelschap dus, maar wel met een gemene deler: ze maken allemaal bijzondere voeding voor kwetsbare groepen. De samenstelling van producten is dan belangrijk. 
 
Wat is precies jouw rol?
Als algemeen secretaris leid ik het bureau en ben ik het gezicht. We behartigen de belangen van onze leden en zorgen ervoor dat zij zo goed mogelijk kunnen ondernemen in deze branche. We gaan de dialoog aan met de stakeholders, zoals het Voedingscentrum en de Consumentenbond. We willen een gesprekspartner zijn en zorgen voor de juiste informatievoorziening. Ook hebben we te maken met een strenge, gedetailleerde wetgeving. Het gaat dan om de samenstelling van producten; wat moet en wat mag erin en over wat onze leden mogen claimen in hun communicatie. Voor de claims werken we samen met de Keuringsraad.
 
Hoe ziet die samenwerking met de Keuringsraad er precies uit?
We werken samen als het gaat om reclame voor zuigelingenvoeding. Er bestaat volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk en voor de promotie daarvan geldt heel strenge wetgeving. De voornaamste reden hiervoor is dat vrouwen op geen enkele manier ervan  weerhouden mogen worden om borstvoeding te geven. In 2016 begon de samenwerking en hebben we een gedragscode reclame zuigelingenvoeding opgesteld. Later werd dit de reclamecode zuigelingenvoeding. Deze code is ook aangemeld als bijzondere reclamecode bij de reclamecodecommissie. 
 
Wat staat er precies in die code?
We hebben precies uitgeplozen wat je als producent mag communiceren. In die code staat dus duidelijk op een rij wat wel én wat niet is toegestaan. Het gaat vooral over de grens tussen informatie en reclame. Bekijk hier de code zuigelingenvoeding (link).
Er bestaat altijd een spanningsveld tussen wetgeving en marketing. Dat zie je ook bij de bedrijven: iemand van de regulatory affairs wil een product dat aan de wetgeving voldoet, een marketing manager wil een product dat goed verkoopt in de schappen.
 
Wat is het grote voordeel van de samenwerking?
De Keuringsraad kan preventief toetsen en aangeven of een uiting voldoet of niet. De NVWA toetst achteraf en handhaaft. Veel bedrijven willen van tevoren weten of iets wel of niet mag. De Keuringsraad is een partner en kijkt al in een vroegtijdig stadium naar wat er mogelijk is. Dat scheelt tijd en is een enorme winst voor de bedrijven. Daarom adviseren wij onze leden  om de Keuringsraad in te schakelen.
 
Zijn er nog meer voordelen?
Een ander groot voordeel is dat de NVWA bij handhaving altijd kijkt of er een toelatingsnummer is. Als dat zo is en de NVWA vraagt om opheldering, word je als bedrijf niet rechtstreeks benaderd. 
 
De NVWA heeft gekeken naar de uitingen rond (opvolg-/)zuigelingenvoeding die zijn getoetst door de Keuringsraad. Wat is hieruit naar voren gekomen?
Die resultaten zijn heel positief. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar ze hebben ons al gemeld dat het er in hoofdlijnen heel goed uitziet. Het systeem werkt, kun je concluderen! Er komt nog een factsheet van de NVWA met de resultaten van de bevindingen.  
 
Wat is jullie doel voor 2020?
In februari verandert de regelgeving omtrent zuigelingenvoeding. Dat heeft ook consequenties voor de code zuigelingenvoeding. Deze hebben we al aangepast. In 2020 organiseren we weer een workshop voor de leden, waarin de Keuringsraad uitleg geeft. Dat is nodig, omdat er bij bedrijven vaak nieuwe mensen werken die veel kunnen leren van praktijkvoorbeelden.  
 

Aangepaste Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding
Zoals genoemd in het interview treedt de nieuwe wetgeving op het gebied van zuigelingenvoeding in. Daarom is de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding ook aangepast. Naast tekstuele aanpassingen en aansluiting op de nieuwe wetgeving zijn de belangrijkste wijzigingen de toegelaten voedingsclaim voor volledige zuigelingenvoeding en een bepaling over het gebruik van overige vermeldingen, die niet aan te merken zijn als voedings- of gezondheidsclaims. De nieuwe Code treedt op 22 februari 2020 in werking. Het is al mogelijk om verpakkingsteksten en overige uitingen aan deze Code te laten toetsen. Lees hiervoor de nieuwe Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding 

Aangepaste tarieven

Aangepaste tarieven

Vanaf 1 februari 2024 gelden er aangepaste tarieven. De indexering bedraagt 3,5%. De nieuwe tarieven zijn hier te zien. Ook zijn er een aantal nieuwe diensten toegevoegd:

  • Er is onderscheid aangebracht tussen social media advertenties en social media video’s
  • Een nieuwe dienst voor E-tailers afbeeldingen is toegevoegd. Dit zijn de afbeeldingen die op de productpagina’s van retailers en/of eigen website worden getoond. Andere benamingen die wij ook voorbij horen komen zijn A+ content en USP’s.
  • Een nieuwe dienst voor podcasts is toegevoegd.

Lees verder
 Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Een beautyclaim is een positieve bewering over het uiterlijk, waarmee een uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims in relatie tot voedingssupplementen. Tijd voor duidelijkheid!

Lees verder
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →