Disclaimer bij gezondheidsproducten

Disclaimer bij gezondheidsproducten

Disclaimer bij gezondheidsproducten

Op botanicals, oftewel kruidensupplementen, mogen claims worden vermeld die 'on hold' staan. De Reclame Code Commissie vindt het misleidend wanneer deze claims zonder voorbehoud worden gemaakt. Daarom moet de adverteerder voortaan een disclaimer over de voorlopige toelating van de claim vermelden of de claim zelf kunnen onderbouwen. 
Op botanicals, oftewel kruidensupplementen, mogen claims worden vermeld die 'on hold' staan. De Reclame Code Commissie vindt het misleidend wanneer deze claims zonder voorbehoud worden gemaakt. Daarom moet de adverteerder voortaan een disclaimer over de voorlopige toelating van de claim vermelden ofde claim daadwerkelijk zelf kunnen onderbouwen. 

Goedgekeurde disclaimers
De volgende disclaimers kunnen gebruikt worden: 
  • Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
  • Toelatingsprocedure voor deze gezondheidsclaim loopt nog.
  • Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
  • Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
  • Bewijs voor dit gezondheidseffect wordt nog beoordeeld in Europese toelatingsprocedure.
  • Gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld.
De disclaimer kan gelijk na het gebruik van de volledige gezondheidsclaim worden vermeld. Tip: met een sterretje mag worden aangeven dat de disclaimer alleen van toepassing is op een gedeelte van de claim. 
De disclaimer hoeft overigens niet op de voorkant van de verpakking bij de verkorte claim te worden vermeld. Dit zou de leesbaarheid niet te goede komen en kan leiden tot verwarring.
 
De ‘disclaimer of onderbouwing eis’ gaat in per 1 januari 2019. Bestaande goedkeuringen voor reclame-uitingen met botanicalclaims blijven geldig tot einde geldigheidsduur van de toelating. Voor vermeldingen zonder geldigheidsduur (verpakkingen) geldt dat ze uiterlijk 1 januari 2020 moeten voldoen. 
De Keuringsraad kijkt samen met de Reclame Code Commissie welke criteria gelden als de adverteerder zelf de claim kan onderbouwen en geen disclaimer wil vermelden. 

Bekijk de uitspraak van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code