Monitoring: 72 meldingen

Monitoring: 72 meldingen

Monitoring: 72 meldingen

In het 1e half jaar hebben we 72 monitoringsmeldingen ontvangen en in behandeling genomen. Het overgrote deel betreft meldingen over voedingssupplementen en gezondheidsproducten. Het gaat dan vooral om medische claims en ontoelaatbare gezondheidsclaims. Een kleine 60 meldingen zijn inmiddels afgerond. Dat houdt in dat de uiting is aangepast of teruggetrokken. 
 
Zo’n 10 meldingen zijn doorgestuurd naar de handhavende instanties. Dit betrof men name klachten over zgn ‘corona’ claims die volgens de afspraak direct zijn doorgezet naar de NVWA.
 
Een melding is als klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Zodra er uitspraak is, zullen we hierover in onze nieuwsbrief berichten. 
 
We hebben inmiddels ook gemerkt dat Amazon op de Nederlandse markt actief is. Wij hebben een aantal meldingen ontvangen over uitingen op Amazon die betrekking hebben op reviews van consumenten die niet aan de regels voldoen. Zie ook eerder in onze nieuwsbrief.