Monitoring: stortmanden en coronaclaims

Monitoring: stortmanden en coronaclaims

Monitoring: stortmanden en coronaclaims

Stortmanden
Wij ontvangen met enige regelmaat meldingen over zogenaamde stortmanden met geneesmiddelen. Dit zijn manden of bakken waarin geneesmiddelen liggen om te graaien. Deze stortmanden zetten aan tot onnodig of overdadig gebruik en dat is niet toegestaan volgens onze Gedragscode.


 
Coronavirus
Het coronavirus is ook onderwerp van een aantal meldingen. Het gaat dan met name om uitingen over het verhogen van je weerstand om zo het coronavirus tegen te gaan. Zowel de Keuringsraad als de Reclame Code Commissie ontvangen klachten hierover. De meeste klachten worden doorgezet naar de NVWA. Die heeft aangegeven hier direct tegen op te zullen treden.