Nieuw! Stappenplan bij ‘on hold’ claims

Nieuw! Stappenplan bij ‘on hold’ claims

Nieuw! Stappenplan bij ‘on hold’ claims

Sinds 2012 is de Claimsverordening van kracht. Dit is een Europese Verordening met betrekking tot claims voor levensmiddelen. Alle lidstaten dienden hiervoor claims in voor botanicals (kruiden) en non-botanicals (vitaminen en mineralen). Deze zijn wetenschappelijk beoordeeld door de EFSA en daarna bekrachtigd door de Europese Commissie. Voor de non-botanicals resulteerde dit in een lijst met toegestane en niet-toegestane claims, die ook op onze website te vinden is (Database Gezondheidsclaims). Voor botanicals moet de autorisatieslag nog worden gemaakt. 

‘On hold’
De bij de EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan nog ‘on hold’. Wel is het zo dat enkele botanical claims al beoordeeld zijn en een negatieve EFSA beoordeling hebben gekregen. Deze claims mogen echter nog wel worden gebruikt en staan dus ook nog ‘on hold’, totdat de Europese Commissie een definitieve beslissing heeft genomen. 

Stappenplan
De ‘on hold’ claims met een negatieve EFSA beoordeling kunnen voorlopig nog worden gebruikt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De Keuringsraad maakte een stappenplan om te beoordelen of een gezondheidsclaim voor botanicals kan worden gebruikt. 
Volg nu het stappenplan.