Aangepaste tarieven

Aangepaste tarieven

Aangepaste tarieven

Vanaf 2020 gelden er aangepaste tarieven voor adverteerders. 

Indexering tarieven
De tarieven voor de keuringen en adviezen voor zowel de Keuringsraad als de VNFKD die de Keuringsraad berekent aan adverteerders, worden per 1 januari 2020 aangepast aan de loon- en prijsstijging. De indexering bedraagt 2,5%. De nieuwe tarieven zijn hier te zien.