Aangepaste tarieven

Aangepaste tarieven

Aangepaste tarieven

Vanaf 2023 gelden er aangepaste tarieven. Na 2 jaar ongewijzigde tarieven worden de tarieven voor de keuringen en adviezen voor zowel de Keuringsraad als de VNFKD die de Keuringsraad in rekening brengt, per 1 januari 2023 aangepast.

De indexering bedraagt 7,5%. De nieuwe tarieven zijn hier te zien.