Reclame voor novel food NMN verboden

Reclame voor novel food NMN verboden

Reclame voor novel food NMN verboden

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraak gedaan over een reclame-uiting voor het product “NMN Kuur”.

Wat houdt de klacht in?

Op de website www.foylab.nl wordt reclame gemaakt voor een zogenaamde NMN-Kuur. Dagelijkse inname zou zorgen voor reparatie van de enzymen in je cellen, met als effect onder meer: verlaging van het aantal ontstekingen in je lichaam en verbetering van je hartfunctie en van de status van Alzheimerpatiënten. Dat vindt de klager misleidend.


Wat geeft de verweerder aan?

Iets beweren over dit product lijkt de adverteerder niet verkeerd, zolang daarbij het hele verhaal wordt verteld en wordt verwezen naar goede bronnen. De adverteerder begrijpt dat er voorzichtig moet worden gecommuniceerd bij het verkopen van haar producten. Zij denkt dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om in de informatie over deze beweringen over haar product te maken.

Wat is de uitspraak?

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame-uiting voor het product NMN Kuur in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Het gaat om het gezondheidsproduct met NMN (nicotinamide mononucleotide), waarvan de verkoop in de Europese Unie niet is toegestaan.

In november 2022 heeft de Europese Commissie namelijk geoordeeld dat NMN een “ongeautoriseerd novel food” is. Dit betekent dat de veiligheid van NMN niet is vastgesteld en het niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van NMN risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. De reclame van FOYLab is in strijd met artikel 4 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Hierin staat dat reclame voor gezondheidsproducten verboden is als deze niet gemaakt of verkocht mogen worden.

Wat is het vervolg?

De Commissie heeft besloten om haar uitspraak als ‘Alert’ onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De Commissie is bevoegd om een uitspraak als ‘Alert’ te verspreiden als er bijvoorbeeld sprake is van een overtreding die mogelijk leidt tot gevaar voor de (volks)gezondheid. 

Lees meer over deze uitspraak.

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

Kruidvat is er als eerste drogisterij met een online webshop in geslaagd een toelatingsnummer voor haar website te krijgen van de Keuringsraad. En dat mag gevierd worden, want beide partijen hebben daar de afgelopen twee jaar veel werk voor verricht met een veelbelovend resultaat als gevolg. 

Lees verder
Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Eén van de taken van de Keuringsraad is het mogelijk maken van een level playing field. Partijen die zelf actief meedoen aan de zelfregulering en hun uitingen voorleggen aan de Keuringsraad, hebben de mogelijkheid een monitoringsverzoek in te dienen. Dat wil zeggen dat zij ons (anoniem) attent kunnen maken op uitingen van concullega’s die niet aan de normen van de zelfregulering voldoen. En of dat wat oplevert? Jazeker! Het overgrote merendeel van de aangeschreven partijen past haar uitingen aan. Wanneer wij er onverhoopt niet met hen uitkomen, kunnen we de melding doorzetten naar de Reclame Code Commissie of een handhavende instantie.  

Lees verder
 Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Een beautyclaim is een positieve bewering over het uiterlijk, waarmee een uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims in relatie tot voedingssupplementen. Tijd voor duidelijkheid!

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →