Reclame voor novel food NMN verboden

Reclame voor novel food NMN verboden

Reclame voor novel food NMN verboden

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraak gedaan over een reclame-uiting voor het product “NMN Kuur”.

Wat houdt de klacht in?

Op de website www.foylab.nl wordt reclame gemaakt voor een zogenaamde NMN-Kuur. Dagelijkse inname zou zorgen voor reparatie van de enzymen in je cellen, met als effect onder meer: verlaging van het aantal ontstekingen in je lichaam en verbetering van je hartfunctie en van de status van Alzheimerpatiënten. Dat vindt de klager misleidend.


Wat geeft de verweerder aan?

Iets beweren over dit product lijkt de adverteerder niet verkeerd, zolang daarbij het hele verhaal wordt verteld en wordt verwezen naar goede bronnen. De adverteerder begrijpt dat er voorzichtig moet worden gecommuniceerd bij het verkopen van haar producten. Zij denkt dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om in de informatie over deze beweringen over haar product te maken.

Wat is de uitspraak?

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame-uiting voor het product NMN Kuur in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Het gaat om het gezondheidsproduct met NMN (nicotinamide mononucleotide), waarvan de verkoop in de Europese Unie niet is toegestaan.

In november 2022 heeft de Europese Commissie namelijk geoordeeld dat NMN een “ongeautoriseerd novel food” is. Dit betekent dat de veiligheid van NMN niet is vastgesteld en het niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van NMN risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. De reclame van FOYLab is in strijd met artikel 4 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Hierin staat dat reclame voor gezondheidsproducten verboden is als deze niet gemaakt of verkocht mogen worden.

Wat is het vervolg?

De Commissie heeft besloten om haar uitspraak als ‘Alert’ onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De Commissie is bevoegd om een uitspraak als ‘Alert’ te verspreiden als er bijvoorbeeld sprake is van een overtreding die mogelijk leidt tot gevaar voor de (volks)gezondheid. 

Lees meer over deze uitspraak.

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
 ‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

De indicatieve lijst voor uitwendige gezondheidsproducten geeft weer welke claims wel en niet toegestaan zijn voor gezondheidsproducten die uitwendig gebruikt worden. Deze lijst wordt soms aangevuld.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →