Richtlijn Online Gezondheidsinformatie

Richtlijn Online Gezondheidsinformatie

Richtlijn Online Gezondheidsinformatie

Recentelijk heeft het adverterend bedrijfsleven, verenigd in de NPN, het CBD en Neprofarm, een richtlijn online gezondheidscommunicatie opgesteld. Reclame is aan strikte regels gebonden. Niet-productgerelateerde informatie is geen reclame voor een product en valt onder de vrijheid van meningsuiting. Onder bedrijfs- of merknaam mag ook informatie worden verschaft, maar dat mag niet leiden tot ontoelaatbare reclame voor specifieke producten. 
 
Zoektermen
Aanbieders en verkopers van zelfzorggeneesmiddelen en andere zelfzorgproducten willen consumenten graag zo volledig mogelijk voorlichten. Wanneer consumenten online naar informatie zoeken gebruiken ze, uit onwetendheid, vaak termen die in productreclame niet toegestaan zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om niet toegelaten medische claims. Om verwarring te voorkomen mogen die termen wel gebruikt worden om consumenten voor te lichten, zolang het maar niet gaat om een claim voor een specifiek product. Het is daarbij van groot belang dat er geen relatie wordt gelegd tussen de informatie en productvermeldingen. Anders wordt het geheel als reclame gezien. Op de informatiepagina dient duidelijk te worden aangegeven dat de afzender van de informatie voor het onderwerp geen producten op de markt brengt. 
 
De richtlijn
Om een goede online informatievoorziening mogelijk te maken hebben de betrokken brancheorganisaties richtlijnen opgesteld. In die richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen: 
  1. informatiepagina’s, 
  2. toepassingspagina’s
  3. productpagina’s
Voor elk van deze paginatypes wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn, waar ze aan moeten voldoen en of ze onderling gelinkt mogen worden. 
Ook wordt uitgelegd dat het voor de benodigde afstand tussen informatie en reclame een rol speelt of de bedrijfs- of merknaam in de URL van de website voorkomt.
De richtlijnen worden nader geconcretiseerd met een aantal duidelijke Do’s en Dont’s.
 
Omtrent de websites van retailers wordt toegelicht dat de rol van de drogist bij onlineverkoop van zelfzorgproducten dezelfde is als bij offlineverkoop: het geven van informatie (advies) en het aanreiken van geschikte oplossingen op basis van indicaties en gebruiksaanwijzingen. Net als in de winkel wordt een dergelijk 1-op-1 adviesgesprek online niet als reclame gezien. Evenals de schapkaarten in de winkels moeten de onlineversies daarvan wel aan de reclameregels voldoen.
 
Bekijk de Richtlijn Online Gezondheidsinformatie
 
Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Vanwege de toenemende mate van automatisering door Google en andere zoekmachines, al dan niet gevoerd door AI, was de Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren toe aan een update. De nodige aanpassingen zijn in samenspraak met de branchevereniging en de NVWA tot stand gekomen.

Lees verder
De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

Kruidvat is er als eerste drogisterij met een online webshop in geslaagd een toelatingsnummer voor haar website te krijgen van de Keuringsraad. En dat mag gevierd worden, want beide partijen hebben daar de afgelopen twee jaar veel werk voor verricht met een veelbelovend resultaat als gevolg. 

Lees verder
Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Eén van de taken van de Keuringsraad is het mogelijk maken van een level playing field. Partijen die zelf actief meedoen aan de zelfregulering en hun uitingen voorleggen aan de Keuringsraad, hebben de mogelijkheid een monitoringsverzoek in te dienen. Dat wil zeggen dat zij ons (anoniem) attent kunnen maken op uitingen van concullega’s die niet aan de normen van de zelfregulering voldoen. En of dat wat oplevert? Jazeker! Het overgrote merendeel van de aangeschreven partijen past haar uitingen aan. Wanneer wij er onverhoopt niet met hen uitkomen, kunnen we de melding doorzetten naar de Reclame Code Commissie of een handhavende instantie.  

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →