Martin Kooijman van de NVWA aan het woord over onze samenwerking

Martin Kooijman van de NVWA aan het woord over onze samenwerking

Martin Kooijman van de NVWA aan het woord over onze samenwerking

De Keuringsraad werkt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wij spraken Martin Kooijman van de NVWA over deze samenwerking, de claimswetgeving en de handhaving hiervan. 
 
Hoe lang werk je al bij de NVWA?
In 2001 ben ik begonnen bij de, toen nog, Keuringsdienst van Waren. Met mijn achtergrond in de moleculaire wetenschappen had ik al veel inhoudelijke kennis. In de loop der jaren heb ik mij ook bekwaamd op het gebied van wetgeving en handhaving.
 
Wat is precies je expertise?
Ik houd mij bezig met bijzondere eet- en drinkwaren. Dat zijn levensmiddelen die de consument niet direct als zodanig herkent. Supplementen vallen hieronder en ook zuigelingen- en dieetvoeding. Eén van de aspecten waar ik mij mee bezighoud, zijn de claims die gebruikt mogen worden op het etiket en in de promotie van producten. De basis hiervoor is de Claimsverordening 1924/2006.
 
Kun je iets meer vertellen over die Claimsverordening?
De Claimsverordening is sinds 2006 van kracht. Dat is nu al een flinke tijd en ik zie dat bedrijven zich over het algemeen goed houden aan de gestelde eisen. Dat wil zeggen: in de etkettering is de naleving in het algemeen goed, maar bij productpresentaties op websites gaat het nog wel vaak fout. Wat ik niet had verwacht is dat de Europese wetgever nog steeds geen besluit heeft genomen over gezondheidsclaims bij kruiden. Daardoor staan claims voor kruiden nog altijd ‘on hold’. Alle ingediende claims mogen voorlopig dus nog gewoon worden gebruikt. Deze overgangssituatie duurt al jaren en dat maakt het er voor de consument niet duidelijker op. Ook de voedingsprofielen zijn er nog niet.
 
Wat zijn voedingsprofielen?
Een product kan nu stijf staan van de suiker en toch een gezondheidsclaim hebben, omdat er bijvoorbeeld ook veel vitamine C in zit. Door de invoering van voedingsprofielen is het de bedoeling dat de wetgever het gebruik van gezondheidsclaims bij producten met een zogenaamd ‘ongunstig voedingsprofiel’ beperkt of geheel verbiedt. 
 
Wat is de rol van de Keuringsraad?
De Keuringsraad beoordeelt gezondheidsreclame. Het is goed dat dit op basis van zelfregulering gebeurt: op deze wijze worden bedrijven in staat gesteld om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 
Hoe ziet de samenwerking tussen de Keuringsraad en de NVWA eruit?
Wij overleggen vier keer per jaar. Tijdens zo’n overleg nemen wij dossiers door en bespreken wij lopende zaken en actualiteiten. Uiteraard hebben wij ook tussentijds contact, bijvoorbeeld wanneer onze inspecteurs iets signaleren waar de Keuringsraad bij betrokken is. En wij hebben werkafspraken gemaakt.
 
Wat houden de werkafspraken precies in?
Als de Keuringsraad preventief een product heeft gecontroleerd, zal de NVWA geen maatregelen nemen. Mocht de NVWA het niet eens zijn met de uitingen op het product, stemmen wij dit rechtstreeks met de Keuringsraad af. Lees hier meer over de werkafspraken tussen de Keuringsraad en de NVWA.
 
Hoe kun je de samenwerking verder typeren?
Als heel positief en laagdrempelig. Wij hebben een gezamenlijk doel en weten elkaar goed te vinden. De NVWA is geen adviesbureau. Het is prettig om daarvoor naar de Keuringsraad te kunnen verwijzen. En het is goed om te weten dat ieder bedrijf een onderbouwd advies krijgt op een juiste en integere manier. De Keuringsraad is bovendien goed op de hoogte en weet wat er speelt.
 
Kun je een voorbeeld geven?
Het gaat natuurlijk altijd over grensgevallen. Fabrikanten proberen iets te claimen dat nog net wel mag (of net niet) en zoeken soms de grenzen op. De Keuringsraad communiceert met deze bedrijven en heeft de lastige taak om duidelijk te maken wat wel en niet mag. Dat is de kracht van de Keuringsraad.
 
Waar liggen de uitdagingen de komende jaren?
In online verkoop, want het is moeilijk om goed vat te krijgen op deze markt. Als een bedrijf een server buiten de EU heeft, is handhavend optreden erg lastig. Wij doen wel ons best en handhaven projectmatig op het gebruik van claims bij de verkoop van onlineproducten. Zo hebben wij vorig jaar nog gekeken naar producten met glucosamine. Als daar alleen glucosamine in zit, mag er namelijk niets worden geclaimd. 
We zetten wel mooie stappen, zo hebben we nu werkafspraken gemaakt met bol.com en marktplaats.
 
Heb je nog een slotboodschap?
Neem als bedrijf je verantwoordelijkheid. Nog een en waarschuwing: als bij een controle wordt vastgesteld dat een claim medisch is, dan wordt dit beboet onder de Geneesmiddelenwet en deze boetes zijn zeer hoog! Als je gezondheidsproducten verkoopt, verdiep je dan in de wetgeving en laat je verpakkingen en andere reclame-uitingen beoordelen. Dan weet je zeker dat het goed zit en is wat je communiceert ook helder voor de consument. Verwarring of misleiding bij de consument willen wij uiteindelijk allemaal voorkomen!