Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

In de afgelopen periode deed het College van Beroep van de Reclame Code Commissie drie uitspraken naar aanleiding van klachten die de Keuringsraad indiende. Wij leggen uit waar het precies om ging, wat de verdediging was en tot welke uitspraak de commissie is gekomen.
 
Snel CBD olie
Waar gaat het om?
De klacht is gericht tegen uitingen voor diverse CBD oliën op de website snelcbdolie.nl.
 
Wat houdt de klacht in?
In de uitingen werden diverse medische claims gemaakt. CBD olie werd aangeprezen als middel dat ziektes, ernstige klachten, aandoeningen, stoornissen en medische kwaaltjes verhelpt, vermindert of verlicht. In dit verband werden onder meer ziektes zoals schizofrenie, epilepsie, kanker en (in het blog “Waar kan CBD-olie tegen helpen?”) epilepsie, Parkinson, reuma, migraine, ADHD, psoriasis en Gilles de la Tourette genoemd. Ook werd gewezen op een verlichtende werking bij mentale problemen (angststoornissen) en een positieve invloed op de energiebalans en psychologische processen. 
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?
Snelcbdolie.nl heeft geen verweer gevoerd.
 
Wat is de uitspraak?
De Reclame Code Commissie stelt dat ondanks dat vaststaat dat de CBD olieproducten voedingssupplementen zijn, deze producten door de wijze van aanprijzing worden beschouwd als geneesmiddel. Met de medische claims wordt CBD olie immers gepresenteerd als een product dat geschikt is voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek of pijn bij de mens. Doordat voor de aangeprezen CBD olieproducten geen handelsvergunning is verleend, zijn de uitingen op de website snelcbdolie.nl, waarop deze producten worden aangeprezen, niet in overeenstemming met de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet. Lees de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie: https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00310/249569/
 
Noot Keuringsraad
Zoals in onze Nieuwsbrief van mei 2019 aangegeven, heeft de Keuringsraad diverse monitoringen opgestart met betrekking tot medische claims op CBD olie. Dit bedrijf heeft niet gereageerd op brieven van de Keuringsraad. Als gevolg daarvan heeft de Keuringsraad deze klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie bevestigt onze klacht. De bewuste website is inmiddels uit de lucht gehaald. 

Medisch hulpmiddel werk niet 
Waar gaat het om?
Deze klacht is gericht tegen een televisiecommercial, waarbij de klaagster niet de werking ervaart die voor het medisch hulpmiddel wordt geclaimd.  
 
Wat houdt de klacht in?
De klaagster heeft het syndroom van Sjögren en had daardoor last van zeer droge ogen. Zij  maakte gebruik van oogdruppels. Na onderzoek van de oogarts bleek haar hoornvlies beschadigd, ondanks het gebruik van dit middel. Deze oogdruppels kunnen haar klachten niet verlichten of genezen. 
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan? 
Het product is goedgekeurd als medisch hulpmiddel door een notified body en mag daarom het CE keurmerk voeren (CE 0481). Adverteerder gebruikt in uitingen alleen de door de notified body goedgekeurde claims. Daartoe heeft adverteerder het CE-certificaat en diverse documenten uit het technisch dossier overlegd. De televisiecommercial is getoetst aan de Code Publiekreclame Medische (zelfzorg)Hulpmiddelen en is van een toelatingsnummer voorzien. 
 
Wat is de uitspraak?
De voorzitter stelt dat een medisch hulpmiddel dient te voldoen aan de wetgeving betreffende medische hulpmiddelen. In deze wetgeving staan de eisen, waaraan een van een CE-markering voorzien medisch hulpmiddel dient te voldoen. Zowel veiligheid als claims worden door de notified body beoordeeld in het kader van de CE-certificering. De voorzitter oordeelt daarom dat de controle door een notified body in het kader van de CE-markering een omstandigheid is, die in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of het aangeprezen product de in de reclame-uiting geclaimde werking heeft. Uit de overlegde stukken blijkt dat de bij de notified body specifiek aan de orde is geweest of de aangeprezen oogdruppels de in de reclame-uiting geclaimde werking hebben. Derhalve kan ervan worden uitgegaan dat enige toets op de werking heeft plaatsgevonden. De voorzitter ziet in dit geval geen aanleiding voor een nadere onderbouwing door adverteerder van de geclaimde werking. Deze werking is uitsluitend betwist in de vorm van de stelling van klaagster dat het product bij haar niet de gewenste werking had. De voorzitter wijst de klacht af. 
 
Lees deze volledige uitspraak van de Voorzitter van de Reclame Code Commissie https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00338/249448/
 
Noot Keuringsraad
Uit deze uitspraak blijkt dat de Reclame Code Commissie het oordeel van een notified body volgt. Zij zijn wel kritisch op de gemaakte claims; deze moeten overeenkomen met het onderliggend technische dossier. 

Medische claims op website van een affiliatenetwerk  
Waar gaat het om?
De klacht van de Keuringsraad is gericht tegen een bedrijf dat op zijn webpagina linkt naar een pagina van een affiliate netwerk. Daarop staan diverse medische claims over een voedingssupplement met kurkuma.
 
Wat houdt de klacht in?
De Keuringsraad stelt dat dit product door de medische claim moet worden beschouwd als een geneesmiddel.
 
Wat geeft het bedrijf (de verweerder) aan?
De eigenaar van de website waarop de beweringen staan, geeft aan de link naar deze inhoud niet te kunnen verwijderen. Het bedrijf zou ook niet kunnen achterhalen wie de eigenaar van de website is en heeft daarmee geen contact kunnen krijgen. Het bedrijf vindt dat het niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uiting waar het in deze zaak om gaat.
 
Wat is de uitspraak?
Het bedrijf brengt dit supplement op de markt en maakt voor de promotie en verkoop gebruik van een (niet nader door haar genoemd) affiliate netwerk (een online tussenpersoon). Er is een aparte webpagina gemaakt, waarnaar de bij het netwerk aangesloten organisaties in hun uitingen kunnen linken. Op deze pagina kun je producten bestellen. Er wordt naar deze pagina gelinkt. Daarom gaat het College ervan uit dat de uitingen afkomstig zijn van één van de organisaties, die zijn aangesloten bij het netwerk.  
Dit ontslaat het bedrijf echter niet van zijn verplichtingen. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat reclame wordt gemaakt op een wijze die in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. Het bedrijf is daarom wel verantwoordelijk voor deze uiting. Lees deze volledige uitspraak van het College van Beroep https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00179-cvb/246134/
 
Noot Keuringsraad
Indien een adverteerder gebruik maakt van een affiliate netwerk, blijft hij / zij (mede) verantwoordelijk voor de uitingen die door die partners worden gedaan. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken en dit te monitoren. 
 
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
 ‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

De indicatieve lijst voor uitwendige gezondheidsproducten geeft weer welke claims wel en niet toegestaan zijn voor gezondheidsproducten die uitwendig gebruikt worden. Deze lijst wordt soms aangevuld.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →