Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes. Dit keer uitspraken over anti-vaccinatie uitingen.

Waar gaat het om?
Er is een aantal klachten ingediend over diverse uitingen, die denkbeelden propageren met als doel vaccineren te ontmoedigen. Dat zijn uitingen over vaccinatie in zijn algemeenheid, de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen en de vaccinaties voor baby’s. 

Wat houdt de klacht in?
De klagers zijn van mening dat de reclame schadelijk is voor de volksgezondheid, omdat deze de vaccinatiegraad ondermijnt.
 
Wat is de beslissing?
In alle zaken komt de Reclame Code Commissie (en/of de Commissie van Beroep) tot de volgende conclusie: het uitgangspunt is dat het eenieder vrijstaat om zijn visie kenbaar te maken over voor- en nadelen van vaccineren en dat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Indien een uiting zonder gegronde reden vaccins uitdrukkelijk als een gevaar voor de volksgezondheid voorstelt dan wel angst aanjaagt, is er sprake van een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid en appelleert deze tevens zonder rechtvaardige reden aan gevoelens van angst. Op dat moment overschrijdt de reclame-uiting de grens van het toelaatbare. Daarom is de aanbeveling van de Reclame Code Commissie om deze reclame-uitingen niet meer te gebruiken.

https://www.reclamecode.nl/uitspraken/vaccin/huishouden-en-inrichting-2020-00021/264435/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/vaccin/huishouden-en-inrichting-2020-00020/264379/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2019-00595-cvb/256950/
https://www.reclamecode.nl/uitspraken/vaccin/gezondheid-2019-00600/257214/