Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

In deze rubriek bespreken we opvallende uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Waar gaat het om?
Het betreft een tvc en een website voor een medisch zelfzorghulpmiddel waarbij de klager van mening is dat de werking niet een fysische werking is maar een famacologisch, metabolisch of immunologisch effect zoals bij een geneesmiddel. Klaagster meent dat de adverteerder probeert te ontkomen aan de strenge beoordeling door het geneesmiddel als een medisch hulpmiddel te presenteren.  Verder betwist de klager de gevoerde claim.

Wat houdt de klacht in?
De klager betwijfelt of het hier daadwerkelijk een medisch zelfzorghulpmiddel betreft en zet vraagtekens bij de geclaimde werking. Het betreffende product heeft de CE-Check binnen de Keuringsraad met een positieve plausibiliteit doorlopen wat betekent dat aannemelijk is gemaakt dat het product een medisch hulpmiddel is en dat de classificatie van het product juist is gesteld.

Wat geeft het bedrijf aan
Het bedrijf stelt dat het wel degelijk een medisch hulpmiddel is, verwijst naar de CE Check en onderbouwt hiertoe de fysische werking. Gezien die werking kan het product niet als geneesmiddel worden aangemerkt.

Wat is de uitspraak?
De voorzitter is van mening dat beide partijen plausibele argumenten voor hun eigen standpunt aandragen. Gezien de positieve CE Check beslist de voorzitter dat het product als een medisch hulpmiddel moet worden geclassificeerd. Ook voor de klacht met betrekking tot de gevoerde claim geeft de voorzitter door doorslag aan de positieve CE Check aangezien in deze check ook is gekeken naar de onderbouwing van de claim. Derhalve is de geclaimde werking plausibel.

Wat vindt de Keuringsraad?
Deze uitspraak is een waardevolle erkenning van onze CE-check.

Meer over deze uitspraak
 
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
 ‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

De indicatieve lijst voor uitwendige gezondheidsproducten geeft weer welke claims wel en niet toegestaan zijn voor gezondheidsproducten die uitwendig gebruikt worden. Deze lijst wordt soms aangevuld.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →