Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

Uitspraken Reclame Code Commissie

TV-commerical over supplement bij neerslachtigheid

Waar gaat het om?

Er is een klacht ingediend tegen de televisiecommercial voor een product dat claimt te helpen bij wisselende stemmingen, somberheid en neerslachtigheid en verwijst naar wetenschappelijke studies. Klager is van mening dat gesuggereerd wordt dat de werking van het product wetenschappelijk bewezen is en dat de uiting voor psychisch kwetsbare mensen suggereert dat zij het product kunnen gebruiken als ze depressief zijn. Dit vindt de klager misleidend.


Wat houdt de klacht in?

In deze reclame-uiting wordt gebruik gemaakt van ‘on hold claims’ (link). De uiting was niet voorzien van een toelatingsnummer. De Keuringsraad heeft niet van tevoren getoetst of de claims daadwerkelijk on hold staan en of de dagdosering de claim kan ondersteunen. Daarnaast is er geen disclaimer opgenomen om aan te geven dat de claims nog on hold staan.


Wat geeft het bedrijf aan?

Het bedrijf stelt dat er geen sprake is van misleiding. Er is aangegeven onder welk ID-nummer en dagdosering de claims on hold staan en voor saffraan is een eigen wetenschappelijke onderbouwing overlegd.


Wat is de uitspraak?

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard en vastgesteld dat de uitingen niet aan de wet- en regelgeving voldoen. De claims die worden gemaakt, zijn niet toelaatbaar aangezien ze niet zijn opgenomen op de lijst met toegestane of on hold claims. Daarom mag ook niet worden verwezen naar de wetenschappelijke studies.
Het bedrijf is in bezwaar gegaan tegen het onderdeel van de uitspraak dat de claims ontoelaatbaar zijn en verwijst naar de Indicatieve Lijst on hold claims van de Keuringsraad. De Reclame Code Commissie komt tot de conclusie dat de claims niet gemaakt kunnen worden voor de vitamines B6, B11 en B12, aangezien het niet gaat om toegelaten voorbeeldbewoordingen voor de claim ‘psychologische functie’. Ook voor de kruiden Saffraan en Melisse kunnen de claims niet worden gemaakt, omdat de bewoording van de on hold claim, te weten ‘mental health', en de daarbij specifiek ingediende bewoordingen niet de gemaakte claims ondersteunen. De RCC is van mening dat de on hold claim ‘mental health’ en de daarbij ingediende specifieke voorbeeldbewoordingen vergelijkbaar zijn met de claims die geautoriseerd zijn voor ‘psychologische functie' en bewoordingen zoals ‘wisselende stemmingen, somberheid en neerslachtigheid’ en aldus een ‘positieve gemoedsrust’ verkrijgen gaan verder.


Wat vindt de Keuringsraad?

Een aantal claims die worden gemaakt, gaan inderdaad verder dan de toegestane bewoordingen zoals opgenomen in de Indicatieve Lijst on hold claims. Denk daarbij aan ‘neerslachtigheid’ en ‘somberheid’. Ook ‘positieve gemoedsrust’ gaat verder. De claim ‘wisselende stemmingen’ zou in de preventieve keuring wel de toets der kritiek doorstaan en past bij ‘mental health’. Deze uitspraak geeft aan dat er goed moet worden gekeken naar de ingediende bewoordingen en waar mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de reeds toegelaten claims.
titel van uitspraak - Stichting Reclame Code.

 

Klacht van de Keuringsraad over het product Joint Support

Waar gaat het om?

Een bedrijf verkoopt het voedingssupplement Joint Support. Op de website staat dat dit product 40 mg niet-gedenatureerd type II (UC-II) collageen en 400 mg Hydrocurc per capsule bevat. Vervolgens wordt een claim voor vitamine C gemaakt: ‘Vitamine C ondersteunt collageenvorming en de gezondheid van het bindweefsel’. Nergens wordt duidelijk gemaakt welk ingrediënt de claim ‘joint support’ ondersteunt.


Wat houdt de klacht in?

Joint support is een gezondheidsclaim en dient te worden gekoppeld aan een specifiek ingrediënt. Daarnaast wordt geclaimd dat het product ‘bewezen ingrediënten bevat die sporten met een hoge impact ondersteunen’. Niet duidelijk is welke ingrediënt dit zouden zijn. De ingrediënten curcumine en UC-II worden uitgelicht. Voor deze ingrediënten echter zijn geen gezondheidsclaims wetenschappelijk bewezen. Er is daarom sprake van ontoelaatbare gezondheidsclaims


Wat geeft het bedrijf aan?

Body & Fit geeft aan dat de claim ‘joint support’ wordt gelinkt aan vitamine C, D en zink. Voor deze nutriënten zijn diverse claims wetenschappelijk onderbouwd en toegelaten. Het bedrijf begrijpt echter dat dit niet op de website staat en dat dat verwarrend is. Zij stellen voor de producttekst aan te passen. Ook de tekst over de bewezen ingrediënten en sporten zal worden aangepast, alsmede de claims die voor curcumine worden gebezigd, zullen worden verwijderd.


Wat is de uitspraak?

De claim ‘joint support’ zoals gebruikt, is niet toelaatbaar. Er is geen duidelijke relatie tussen deze claims en de toegelaten claims voor vitamine C, D en zink. Bovendien is het noemen van andere ingrediënten zoals UC-II, Hydrocurc en vitamine E verwarrend. De uiting is daarom in strijd met de wet- en regelgeving.


Wat vindt de Keuringsraad?

De RCC onderschrijft het oordeel van de Keuringsraad en adverteerder moet de uiting aanpassen. De Keuringsraad heeft dit gecontroleerd en daaruit blijkt dat de uiting niet voldoende recht doet aan de uitspraak. De Keuringsraad beraadt zich daarom op de vervolgstappen.