Verduidelijking overgangstermijn gebruik forte en extra forte

Verduidelijking overgangstermijn gebruik forte en extra forte

Verduidelijking overgangstermijn gebruik forte en extra forte

Gebruik van claims extra forte, krachtig en sterk
In dit bericht over het gebruik van 'extra forte', 'krachtig' of 'sterk' hebben we expliciet een overgangsperiode aangegeven voor het gebruik van ‘extra forte’ in de naam. De voorwaarden voor het gebruik van de claims 'forte', 'krachtig' en 'sterk' zijn ook verduidelijkt.

Overgangsperiode
Voor het gebruik van deze claims geldt dezelfde overgangsperiode, te weten:   
  • Bestaande productennamen of verpakkingen met de claim 'forte', 'krachtig' of 'sterk' die (nog) niet aan de voorwaarden voldoen, mogen nog tot 1 januari 2020 in reclame-uitingen gebruikt blijven worden.
  • De verpakkingen mogen overeenkomstig artikel 28, lid 2 van de Claimsverordening tot uiterlijk 19 januari 2022 uitgeleverd worden. 

Nieuwe producten
Voor nieuwe producten met claims ‘forte’, ‘krachtig’ of ‘sterk’ gelden de verduidelijkte voorwaarden.