Bestuurslid aan het woord: Saskia Geurts

Bestuurslid aan het woord: Saskia Geurts

Bestuurslid aan het woord: Saskia Geurts

Wij spreken met Saskia Geurts, directeur van brancheorganisatie NPN (Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland) over de supplementenbranche, gezondheidsreclame én over hoe belangrijk zelfregulering is.
 
Wat is jouw rol als directeur van de brancheorganisatie?
Als brancheorganisatie lobbyen wij voor juiste en liberale wetgeving, zodat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige en werkzame producten, voorzien van adequate informatie. Op deze manier willen we de consument helpen en in staat stellen om een goede keuze te maken om zelf aan hun gezondheid te werken. Daarnaast helpen we bedrijven onder andere om up to date te blijven met nieuwe wetgeving.

Je bent ook lid van het bestuur van de Keuringsraad. Waarom?
NPN neemt als codepartij deel aan het bestuur, omdat ze de zelfregulering willen ondersteunen. Het is een belangrijke manier om ruimte te houden om verantwoord reclame te maken. Ik vind het belangrijk dat de afspraken gebaseerd op de codes duidelijk zijn en consistent worden toegepast. Dat klinkt heel mooi in theorie, maar is in de praktijk best een uitdaging. Gezondheidsreclame wordt steeds diverser, en toch wil je dat het beoordelen op een consequente manier gebeurt.  
 
Wat speelt er op dit moment?
Op dit moment wordt er door de overheid gekeken naar een mogelijke invoering van een notificatiesysteem, om daarmee de veiligheid van supplementen beter te handhaven. 
In België is er een ander systeem, gebaseerd op autorisatie. Producten die op de Belgische markt verhandeld worden, moeten eerst worden aangemeld bij de overheid, waarna een autorisatiecontrole plaatsvindt. We zijn nu in overleg over hoe dit in Nederland gaat gebeuren. Het zou mooi zijn als het principe van zelfregulering hierin de basis vormt. Een goed werkend zelfregulerend systeem zoals van de keuringsraad geeft de overheid hopelijk vertrouwen dat we als industrie verantwoording kunnen nemen.
 
Waarom is zelfregulering zo belangrijk?
Zelfregulering legt een stukje verantwoording bij de branche en biedt ruimte in reclame voor gezondheidsproducten. Hierdoor wil je ervoor zorgen dat fabrikanten op een verantwoorde manier reclame kunnen blijven maken en de overheid niet ingrijpt met strikte regels. Industrie, media en adverteerders hebben samen regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. Zelfregulering is dus een gezamenlijk traject en wordt breed gedragen. 
 
Hoe zorg je ervoor dat fabrikanten hun uitingen voorleggen?
Zelfregulering is soms moeilijk te begrijpen, want in feite leg je jezelf regels op. Het  principe van zelfregulering en haar voordelen blijven we uitdragen naar onze leden. Bovendien heeft de Keuringsraad werkafspraken met de overheid. Daardoor treedt de handhaver niet direct op, wanneer een bedrijf een uiting heeft voorgelegd. Maar er is ook scepsis, merk ik bij mijn achterban. 
 
Hoe kun je die twijfel wegnemen?
Door ervoor te zorgen dat het beoordelen van uitingen zo consequent mogelijk gebeurt. Dat doen we door de grote lijnen goed af te spreken en in casussen door te voeren en te zorgen voor transparantie. We leggen nu ook alle beslissingen en afspraken vast. Ook wordt het ‘vierogenprincipe’ gehanteerd door de KOAG/KAG: er kijken altijd twee mensen naar een uiting. En specialisten werken zoveel mogelijk op vaste dossiers.
 
Hoe weet een consument wat waar is?
Ja, dat is best lastig. Op internet is een grote diversiteit aan informatie te vinden. Het was voor ons een reden om een nieuw voorlichtingsbureau op te richten: het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid (IVG). Wij willen ervoor zorgen dat consumenten betrouwbare informatie over supplementen kunnen vinden en veilig kunnen kiezen. 
 
Hoe zie je de toekomst?
Ik hoop dat zelfregulering in de toekomst nog meer wordt omarmd. Als je kijkt naar het grotere geheel, dan ben je hiermee veel beter af dan met striktere regels van de overheid. Het is een spel, waarin we elkaar de ruimte geven én ons aan de regels houden.  
 
 
De stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) vormen samen de Keuringsraad en zijn opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. Lees hier welke organisaties bij ons zijn aangesloten en wie onze bestuursleden zijn.

 

 
Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Vanwege de toenemende mate van automatisering door Google en andere zoekmachines, al dan niet gevoerd door AI, was de Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren toe aan een update. De nodige aanpassingen zijn in samenspraak met de branchevereniging en de NVWA tot stand gekomen.

Lees verder
De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

Kruidvat is er als eerste drogisterij met een online webshop in geslaagd een toelatingsnummer voor haar website te krijgen van de Keuringsraad. En dat mag gevierd worden, want beide partijen hebben daar de afgelopen twee jaar veel werk voor verricht met een veelbelovend resultaat als gevolg. 

Lees verder
Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Eén van de taken van de Keuringsraad is het mogelijk maken van een level playing field. Partijen die zelf actief meedoen aan de zelfregulering en hun uitingen voorleggen aan de Keuringsraad, hebben de mogelijkheid een monitoringsverzoek in te dienen. Dat wil zeggen dat zij ons (anoniem) attent kunnen maken op uitingen van concullega’s die niet aan de normen van de zelfregulering voldoen. En of dat wat oplevert? Jazeker! Het overgrote merendeel van de aangeschreven partijen past haar uitingen aan. Wanneer wij er onverhoopt niet met hen uitkomen, kunnen we de melding doorzetten naar de Reclame Code Commissie of een handhavende instantie.  

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →