Aangesloten organisaties

Aangesloten organisaties

De Stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) vormen samen De Keuringsraad en zijn opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

Deze organisaties zijn bij ons aangesloten (onze leden):
  • Brancheorganisatie voor apothekers KNMP
  • De mediafederatie 
  • Branchevereniging zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische zelfzorghulpmiddelen Neprofarm
  • Branchevereniging voor voedingssupplementen NPN
  • Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, koepelorganisatie van de drogisterijen CBD
  • VIA Nederland
De Keuringsraad heeft een bestuur, waarin de aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter
 

Bestuur Keuringsraad

Het bestuur van De Keuringsraad heeft als taak: toezicht houden op de bedrijfsvoering.

Mw. E. David, dhr. J. Vis, dhr, J. Jongstra, mw. S. Geurts, mw. L. Maan, dhr. B. Mauritz, dhr. E. Stoel, dhr. A. van der Lingen en dhr. F. Moss zijn bestuursleden.

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims