Keuringsraad maakt nieuwe werkafspraken met overheid (NVWA)

Keuringsraad maakt nieuwe werkafspraken met overheid (NVWA)

Keuringsraad maakt nieuwe werkafspraken met overheid (NVWA)

De Keuringsraad werkt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat doen wij al jaren, omdat wij een gezamenlijk doel hebben: ervoor zorgen dat gezondheidsreclame voldoet aan de wet- en regelgeving. Met dit voor ogen hebben wij recent nieuwe werkafspraken gemaakt.
 
Overleggen Keuringsraad en NVWA
De Keuringsraad en de NVWA overleggen vier keer per jaar. Tijdens zo’n overleg nemen wij opvallende dossiers door en bespreken wij lopende zaken en actualiteiten. Uiteraard hebben wij ook tussentijds contact, bijvoorbeeld wanneer de inspecteurs van de NVWA iets signaleren waarbij de Keuringsraad betrokken is.
 
Nieuwe werkafspraken
In de nieuwe werkafspraken werkten wij concreet uit hoe onze samenwerking eruitziet. Zoals bekend zorgt een toelatingsnummer dat een bedrijf geen boetes krijgt, dit is uiteraard ook in de werkafspraken vastgelegd. Nieuw is dat met deze werkafspraken de zelfregulering via de Keuringsraad formeel wordt erkend. Zo staat in de werkafspraken te lezen dat de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (link) een adequate en juiste invulling is van de wettelijke regelgeving en als veldnorm dient. Nieuw is ook dat de NVWA-meldingen en -constateringen kunnen verwijzen naar de Keuringsraad. Zo houdt de NVWA de handen vrij om op te treden bij ernstige gevallen of als gebruik moet worden gemaakt van wettelijke bevoegdheden.
 
Download de nieuwe werkafspraken hier
 
Voordeel van de werkafspraken
Janine Galjaard, directeur van de Keuringsraad: ‘Het grote voordeel van de samenwerking is dat bedrijven die hun uitingen aan de Keuringsraad hebben voorgelegd, hierover nooit door de NVWA zullen worden benaderd. Je weet dan dus zeker dat je goed zit. Daarnaast zijn de werkafspraken een bevestiging van de werking van de zelfregulering.’
 
Lees ook het interview met Martin Kooijman van de NVWA over deze samenwerking, de claimswetgeving en de handhaving hiervan. 
 
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
 ‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

‘Bij blauwe plekken’ toegelaten als gezondheidsclaim

De indicatieve lijst voor uitwendige gezondheidsproducten geeft weer welke claims wel en niet toegestaan zijn voor gezondheidsproducten die uitwendig gebruikt worden. Deze lijst wordt soms aangevuld.

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →