Monitoring tot eind november

Monitoring tot eind november

Monitoring tot eind november

De Keuringsraad heeft als hoofdtaak het beoordelen van reclame-uitingen, die zijn voorgelegd door haar klanten. Daarnaast is monitoring een van de vaste taken van de Keuringsraad. Monitoring is het proactief toezien op naleving van de regels. Het gaat over reclame-uitingen die niet ter beoordeling zijn voorgelegd aan de Keuringsraad.

Meldingen
In totaal zijn er in de periode van januari 2021 tot en met november 115 meldingen ontvangen. Het merendeel van deze meldingen betrof medische claims voor gezondheidsproducten (aantal 72 = 63%) of alleen niet toegestane gezondheidsclaims voor nutriënten waar geen claims voor zijn toegelaten of on hold staan, zoals CBD en Probiotica (aantal 14 =  12%) in een online medium, zoals een website of online blog. Het aantal meldingen die betrekking hadden op Corona is dit jaar duidelijk lager ten opzichte van het aantal vorig jaar (aantal 7 meldingen) 6%. Het strenge handhavingsbeleid op claims met betrekking tot het Coronavirus en de waarschuwing van de NVWA heeft de bewustwording vergroot. In (6) 5% van de gevallen was er sprake van een denigrerende vergelijking met andere producten. De ‘witte jas’ en wetenschappelijke artikelen (Art. 17 CPG/CPMH/CAG, aanbeveling door beroepsbeoefenaren) in combinatie met producten kwam slechts een enkele keer voorbij. Naast CBD en Probiotica werden er dit jaar ook meerdere meldingen gedaan over claims voor producten met Collageen
Schermafbeelding-2021-12-16-om-10-55-40.png

Herkomst klachten
Het overgrote deel van de klachten (92 = 80%) ging over online vermeldingen (websites, webshops en sociale mediakanalen zoals Facebook of Instagram). Slechts 6% betrof een klacht over een geprinte uiting (advertenties in dagbladen, tijdschriften of Retail folders) en ongeveer 12% ging over verpakkingen, etiketten en bijsluiters of over de status van het betreffende product. Veel minder vaak betrof het een advertentie op radio of televisie (2,6%).   

Schermafbeelding-2021-12-16-om-10-30-28.png

Opvolging klachten
Bij het overgrote deel van de klachten (62%) zegde de verantwoordelijke toe de uitingen aan te passen of niet meer te gebruiken. 7,8 % van de meldingen hebben geleid tot een indiening ter beoordeling. 23% van de gevallen valt in de categorie 'overig'. Dat houdt in dat het dossier nog in behandeling is, de klacht buiten onze competentie valt of het betreft geen klacht. In 1,7% van de gevallen is de klacht doorgezet naar de NVWA. Enkele keren gaven we de klachten door aan de Reclame Code Commissie (1,7%).

 Schermafbeelding-2021-12-16-om-10-55-49.png

 
Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Aangepaste Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren

Vanwege de toenemende mate van automatisering door Google en andere zoekmachines, al dan niet gevoerd door AI, was de Richtlijn Online Vindbaarheid en Adverteren toe aan een update. De nodige aanpassingen zijn in samenspraak met de branchevereniging en de NVWA tot stand gekomen.

Lees verder
De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

De Keuringsraad en Kruidvat vieren toelating webshop

Kruidvat is er als eerste drogisterij met een online webshop in geslaagd een toelatingsnummer voor haar website te krijgen van de Keuringsraad. En dat mag gevierd worden, want beide partijen hebben daar de afgelopen twee jaar veel werk voor verricht met een veelbelovend resultaat als gevolg. 

Lees verder
Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Monitoringen, wat levert het op? Een terugblik op 2023

Eén van de taken van de Keuringsraad is het mogelijk maken van een level playing field. Partijen die zelf actief meedoen aan de zelfregulering en hun uitingen voorleggen aan de Keuringsraad, hebben de mogelijkheid een monitoringsverzoek in te dienen. Dat wil zeggen dat zij ons (anoniem) attent kunnen maken op uitingen van concullega’s die niet aan de normen van de zelfregulering voldoen. En of dat wat oplevert? Jazeker! Het overgrote merendeel van de aangeschreven partijen past haar uitingen aan. Wanneer wij er onverhoopt niet met hen uitkomen, kunnen we de melding doorzetten naar de Reclame Code Commissie of een handhavende instantie.  

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →