Wat betekent dat sterretje* achter claims op kruidensupplementen?

Wat betekent dat sterretje* achter claims op kruidensupplementen?

Wat betekent dat sterretje* achter claims op kruidensupplementen?

Op een supplement met kruiden zie je soms een claim staan met een sterretje erachter. Deze zogenaamde botanicals, zijn voedingssupplementen. Op voedingssupplementen mogen alleen gezondheidsclaims staan die wetenschappelijk zijn onderbouwd.
 
Uitsluitend bewezen gezondheidsclaims
De Europese Commissie beslist of een gezondheidsclaim wordt goedgekeurd. De EFSA, de Europese Voedsel- en Warenautoriteit, adviseert de Europese Commissie over de wetenschappelijke onderbouwing van een gezondheidsclaim. De Europese autoriteiten hebben een lijst met toegelaten claims staan. Wij vermelden deze claims in onze claimsdatabase. 
 
Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten
Met claims op kruidensupplementen is iets bijzonders aan de hand. Daarover heeft de EFSA namelijk nog geen advies uitgebracht. De claims voor kruiden staan daarom nog ‘on hold’. Het is nog niet bekend hoe lang het nog duurt voordat de EFSA hier wel uitspraken over doet.
 
‘On hold’ disclaimer bij kruidenpreparaten
Zo lang er geen advies is van de EFSA en geen beslissing van de Europese Commissie is mogen claims die ‘on hold’ staan nog worden gebruikt. Om duidelijk te maken dat het onderliggend ingediende wetenschappelijke bewijs nog niet is beoordeeld, is in Nederland afgesproken dat er bij deze claims een ‘on-hold’ disclaimer wordt vermeld. Deze disclaimer is bedoeld om consumenten erop te wijzen dat de toelatingsprocedure van de gezondheidsclaim voor het betreffende kruid nog loopt. Hiermee kan misleiding van de consument worden voorkomen. Naar de disclaimer wordt verwezen met een sterretje. Het staat achter de on-hold claim op het etiket én in alle andere communicatie-uitingen. 
 
Waarom ‘on-hold’?
Internationaal zijn er veel verschillen tussen kruidenpreparaten. In het ene land worden deze producten als geneesmiddel gezien, in het andere land als gezondheidsproduct. Dat maakt het moeilijk om de claims hierover te beoordelen.

Voorbeelden van een ‘on hold’ disclaimer bij kruidenpreparaten
Bij de Keuringsraad krijgen wij vaak de vraag welke disclaimers je kunt gebruiken. Je kunt de volgende bewoordingen tegenkomen:
 
- Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
 
- Toelatingsprocedure voor deze gezondheidsclaim loopt nog
 
-  Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating
 
-  Gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld
 
Handig! Ons stappenplan on-hold-claims
Hoe weet je nou of je een claim mag gebruiken op een kruidensupplement? We hebben de stappen die je moet zetten overzichtelijk op papier gezet in ons stappenplan bij on-hold claims. Deze vind je hier.

Wil je een aanvraag indienen voor een reclame-uiting met ‘on hold’ claims? Geef dan aan onder welk ID-nummer de claim ‘on hold’ staat, zodat wij dit kunnen verifiëren. Stuur ook de conditions of use mee. Geef ook aan hoe deze zich verhouden tot de hoeveelheid van de stof in het product.

Indien het product niet aan de bij indiening van de claim opgegeven conditions of use voldoet, zal de dagdosering door middel van wetenschappelijke publicaties aannemelijk moeten worden gemaakt. In de uiting moet duidelijk worden aangegeven welk kruid/botanical verantwoordelijk is voor het geclaimde gezondheidseffect, net als dat bij de goedgekeurde claims voor non-botanicals het geval is.
 
Lees ook:
https://www.keuringsraad.nl/uitgelicht/definitieve-indicatieve-lijst-voor-‘on-hold’-gezon
 
Dit artikel verschijnt ook in Lijfblad (www.lijfblad.nl) en Uitsluitend Apothekersassistenten (www.ua.nl).

 
 Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Beautyclaims en gezondheidsclaims op voedingssupplementen: dit is het verschil!

Een beautyclaim is een positieve bewering over het uiterlijk, waarmee een uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims in relatie tot voedingssupplementen. Tijd voor duidelijkheid!

Lees verder
Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Dit is waar de Keuringsraad voor staat

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De Keuringsraad ziet toe op naleving van die regels.

Lees verder
MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

MD symbool mag in plaats van vermelding “medisch hulpmiddel”

Volgens de Code Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) moet je verplicht medisch hulpmiddel vermelden op verpakkingsmaterialen en in reclame van een medisch hulpmiddel. Goed nieuws: op verpakkingsmaterialen mag dit nu ook door het MD symbool af te beelden. 

Lees verder
← Nieuwer    Ouder →