Missie

Missie van de Keuringsraad

De basis van de Keuringsraad is zelfregulering. Dat houdt kortgezegd in: verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Industrie, media en adverteerders nemen hun verantwoordelijkheid en hebben zelf op basis van de wetgeving en in samenspraak met de toezichthouders regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.


Missie van de Keuringsraad

De Keuringsraad wil de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om verantwoorde publieksreclame te maken voor zelfzorgmiddelen behouden en bevorderen. Ook willen we het 'level playing field' vergroten door namens het bedrijfsleven op onafhankelijke en deskundige wijze zelfregulerend toezicht te houden door middel van beoordeling (toetsing vooraf), toezicht houden (toetsing achteraf) en advisering.

 
De voorwaarden hierbij zijn: 
  • Duidelijke en haalbare normen van verantwoorde reclame.
  • Voldoende deelnemende bedrijven en 'level playing field' voor deze bedrijven, in en buiten de branche.
  • Dat de overheid het zelfregulerend toezicht van de Keuringsraad als voldoende toezicht (“horizontaal toezicht”) accepteert en handhaving toespitst op niet deelnemende bedrijven.

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims