Toezicht op codes

Toezicht op codes

In Nederland bestaan verschillende gedragscodes waarin regels zijn vastgelegd voor het maken van reclame voor zorgproducten en over de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven. 
 

Aanspreekpunt voor gedragscodes

De Keuringsraad is als kennis- en adviescentrum het aanspreekpunt voor al uw vragen over de volgende gedragscodes.​

1. Receptgeneesmiddelen
De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) stelt gedragsregels voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven.

2. Zuigelingenvoeding
De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) kent een Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding voor verantwoorde informatie en reclame richting consumenten over volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

3. Diergeneesmiddelen 
De Commissie Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) stelt gedragsregels voor reclame voor diergeneesmiddelen en de samenwerking tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven.

4. Transparantie
De Stichting Transparantieregister Zorg is een uitvoeringsorganisatie die zorg draagt voor de openbaarmaking van financiële relaties tussen zorgaanbieders en het bedrijfsleven in een centraal register.
 

Telefonisch spreekuur

Voor vragen over CGR, CAVP en Stichting Transparantieregister zijn we bereikbaar tijdens het spreekuur op dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur.

Telefoon: +31 (0)20 408 06 86

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims