Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces

De belangrijkste taak van de Keuringsraad is het beoordelen van reclame-uitingen. Wanneer je een een uiting aan ons voorlegt starten wij onderstaand beoordelingsproces. Ons gezamenlijke doel is komen tot een aansprekende reclame-uiting die voldoet aan de wet- en regelgeving .

Toelating van een uiting gebeurt uitsluitend op grond van het bepaalde in de van toepassing zijnde Code(s). De Keuringsraad beoordeelt alle overige (wettelijke) aspecten van een uiting niet, daar bent je als adverteerder zelf voor verantwoordelijk. 

 Hoe gaat het beoordelen in zijn werk?


1.    Leg het concept inclusief opmaak zo vroeg mogelijk aan ons voor (zoals conceptteksten voor advertorials, radiocommercials of het concept-story board van de tv-commercial). Indien het gaat om gezondheidsproducten of medische zelfzorghulpmiddelen moeten eerst de verpakkingsteksten ter beoordeling worden voorgelegd. 

2.    Stuur de toelating van de verpakkings- en gebruiksaanwijzing tekst mee (behalve als het om geregistreerde geneesmiddelen gaat). Verpakkings- en gebruiksaanwijzingtekst van gezondheidsproducten en medische zelfzorghulpmiddelen zijn ook reclame-uitingen en moeten van een toelating worden voorzien. 

3.    Onderbouw de aangeprezen werking als het gaat om reclame-uitingen voor uitwendige gezondheidsproducten. Stuur daarom objectieve gegevens mee (bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties) waaruit de werking of eigenschap blijkt. Is het product al bekend bij de Keuringsraad? Dan is het niet nodig om opnieuw schriftelijk bewijsmateriaal te overleggen, mits er -blijkens een schriftelijke verklaring van de adverteerder- geen wijzigingen in de productspecificaties en -informatie zijn opgetreden.

4.    Bij reclame-uitingen voor gezondheidsproducten waarop de Claimsverordening van toepassing is, dient de aangeprezen werking van het betreffende nutriĆ«nt overeen te komen met een door de Europese Commissie toegelaten claim. Als een claim nog ‘on hold’ staat, dient de bewoording uit de Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen te worden aangehouden.

5.    De beoordeling. Indien de Keuringsraad een reclame-uiting niet toelaatbaar vindt, mag deze worden aangepast. Een aan de reclame-uiting van een gezondheidsproduct verleende toelating kan nooit worden beschouwd als een verleende goedkeuring aan de eigenschappen of kwaliteit van het gezondheidsproduct zelf. Het gaat immers alleen om de beoordeelde reclame-uiting/claims.

6.    Goedkeuring. Nadat toelating is verleend op basis van het voorgelegde concept van de reclame-uiting, wordt de reclame-uiting voorzien van een toelatingsnummer. In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig, met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn ongewijzigd onbeperkt geldig. Voor websites geldt dat hiervoor een compliance formulier ingediend wordt bij de Keuringsraad, waarmee de aanvrager verklaart eventuele wijzigingen op de website in lijn met de geldende regels aan te brengen.

7.    De factuur. De diensten van de Keuringsraad worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever volgens vastgestelde tarieven.

Wat verder nog van belang is: 

  • Vermeld op alle reclame- en promotiemateriaal (met uitzondering van verpakkingen, radio- en tv reclame) het toelatingsnummer. 
  • Voor eigen uitgaven geldt expliciet dat een toelatingsnummer alleen wordt afgegeven nadat we de definitieve opmaak hebben beoordeeld. 
  • De vermelding van het toelatingsnummer mag niet nadrukkelijk de aandacht krijgen (vermeld het nummer dus in een klein lettertype in het colofon).
  • Wijzigingen in de tekst of illustratie maken de toelating ongeldig.
  • Wanneer omstandigheden wijzigen, kan de Keuringsraad de geldigheidsduur van een toelatingsnummer herroepen. Indien er twijfels ontstaan over de aannemelijkheid van de aangeprezen werking kan de Keuringsraad vragen om aanvullend bewijsmateriaal.
  • Na verstrijken van de geldigheidsduur kan de toelating voor maximaal dezelfde duur worden verlengd. De adverteerder moet dan wel opnieuw een aanvraag indienen. Kies voor de optie ‘ongewijzigde verlenging’. 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims